NG Gemeente
Suiderkruis

Besoek ons op facebook

Laai ons TOEP / APP hier af

KERKKANTOOR
Tel: 018-2947939
Faks: 0865475830
Epos: elize@suiderkruis.com
Hervorming: 1517-2017
500 jaar van genade

Dagboek & Preekbeurte

Gemeenteprogram vir 2018 verloop soos aangedui op die 2018-kalender

 

Hierdie Sondag:

Oggenddiens: Sondag 21 Jan 2018 om 9:00

templatemo.com

Dagboek vir die week

DAGBOEK
VANDAG 21 JANUARIE
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Kinderdiens (ds Coenie)
10:00 Registrasie by Kinderkerke
10:00 Koffie en tee in die foyer
18:00 Gebedsaand en nagmaal

DINSDAG
18:00 Fondsinsamelingskommissie-
vergadering

WOENSDAG
18:00 Caritas Omgeegroep
19:00 Agape Omgeegroep

DONDERDAG
18:00 Jeugspanbyeenkoms
19:00 Huis Eben

VRYDAG
07:00 Manne-sel

SONDAG 28 JANUARIE
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens (ds Roelie)
09:00 Kinderkerke
10:00 Koffie en tee in die foyer
10:15 Reguitstr 13+
18:00 Kleingroepe

WEEK VAN GEBED 21-28 JAN 2018

Praktiese reëlings

Week van gebed - deel 1

Week van gebed - deel 2

 

templatemo.com

Voorlopige beplanning: liturge

 

EREDIENSTE IN JANUARIE 2017
21 Jan - Oggenddiens (09:00) - Ds Coenie
28 Jan - Oggenddiens (09:00) - Ds Roelie

 

 

 

templatemo.com