NG Gemeente
Suiderkruis

Besoek ons op facebook

Laai ons TOEP / APP hier af

KERKKANTOOR
Tel: 018-2947939
Faks: 0865475830
Epos: elize@suiderkruis.com
Hervorming: 1517-2017
500 jaar van genade

Weeklikse Nuusbrief

Elektroniese Nuusbrief: Jy kan weekliks op hoogte bly van nuus en gebeure in Suiderkruis Gemeente. klik hier om te registreer...
Nuusbrief in pdf-formaat: Klik hier vir drukbare weergawe (pdf)

Roelie se Vars Nuus: Klik hier vir Roelie van der Spuy se nuutste nuusbrief...

 

DAGBOEK
VANDAG 22 April
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens
10:00 Koffie en tee in die foyer
10:15 Reguitstr 13+
18:00 Foyerdiens

DINSDAG
08:00 Bedieningsvergadering
18:00 GKF Vergadering
18:00 Jeugkommissie vergadering

WOENSDAG
08:00 Personeelvergadering
10:00 Flentertjie Genade
18:00 Belydenisklas
18:00 Caritas Omgeegroep
18:30 Josefiete Omgeegroep
19:00 Agape Omgeegroep

DONDERDAG
19:00 Huis Eben

VRYDAG - Vryheidsdag

SONDAG 29 April
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens
10:00 Koffie en tee in die foyer

CARITAS OMGEEGROEP – AKSIE/PROJEK
Help ons om asb soveel as moontlik foto’s op die bord te kry. Indien u foto nog nie daar is nie, kontak asseblief vir Elsabe 0829286626 of Lynette 0845817003 - Caritas Omgeegroep

GEBEDSLYS
Hospitale
• Nelia Neethling
• Maryna Schimper
• Jeanette Engelbrecht
Bid asseblief vir:
• Louis en Mercia Spamer – Louis se broer is oorlede.
• Bid asb vir Dina Smith – haar seun is onlangs oorlede.
• Bid asb vir tannie Anna en Pietie – hulle hondjie is dood.

HOOGTEPUNTE & BELANGRIKE DATUMS
10 Mei Hemelvaart (18:00)
12 Mei Visvangkompetisie
13-16 Mei Pinkster (18:00)
20 Mei Pinksterfees (09:00)
20 Mei oNderGronds
1 Junie Wegneemetes
18-21 Jun Vleisprojek

METODES VAN DANKOFFERINBETALINGS
Debietorderopdrag: Vorms in voorportaal beskikbaar.
Koevert: In voorportaal beskikbaar
Elektroniese betaling (eft)
Bankbesonderhede van gemeente:
NG Kerk Potch-Suid, Absa,
Tjekrekening Nr 680580049, Takkode 632005
U is welkom om enige van bg metodes te gebruik om u dankoffer in te betaal.

JEUGKOMMISSIE VERGADERING
Dinsdagaand kom al die jeugleiers van Suid bymekaar om te beplan vir die jeugwerk in die res van die jaar. Ons nooi daarom al die jeugleiers en personeel by elke groep uit om die vergadering by te woon. Ons gaan gesels oor die jeugkommissie se samestelling, ons drome, ons visie, ons projek¬te, ons haakplekke, nuwe leiers en sommer net groot droom oor jeugwerk in Suid. Enige lidmaat wat nie in die verlede by jeugwerk betrokke was nie maar graag wil betrokke word, is ook baie welkom. Lidmate wat voorstelle op skrif na die kerkkantoor te stuur is baie welkom om dit te doen. Kom droom saam met ons oor hoe ons (saam met ons jongmense) voluit kan leef en liefhê in God se wêreld. –ds Coenie

VERGEET VAN WERK-LEWE BALANS
Werk-lewe balans is ‘n mite. Werk is tog nie iets wat los staan van jou lewe nie. Ons glo dat vervulling in ons persoonlike en professionele lewe beteken dat ons aan beide ewe veel gesag en prioriteit moet gee. Dit skep ‘n vals tweeledigheid tussen twee keuses en lei tot ‘n ewigdurende skuldgevoel, want ons voel nooit dat ons 100% in beide gebiede is nie.
Wat ons nodig het, is werk-lewe harmonie [Vereniging van dele of verwante dinge in so ‘n verhouding dat dit ‘n welgeordende geheel vorm - HAT.] Werk-lewe harmonie is gesetel in ‘n holistiese en geïntegreerde benadering tot die lewe waar werk en speel saamgevoeg word in kombinasies uniek aan elke individu. Ons kan dus nie definieer hoe harmonie lyk nie, maar hier is vyf maniere om dit vir jouself te ontdek.
1. Wees duidelik oor jou doel in die lewe
Jy moet besef dat jy belangrik is. Jy is nie per ongeluk hier nie; jy is gemaak vir ‘n doel in die lewe. Daar is niemand anders net soos jy op aarde nie. As jy jou doel duidelik verstaan, gee dit fokus, rigting en energie aan elke lewensgebied. My lewensdoel is om my gawes en vermoëns om ‘n dienaar leier en ambassadeur van God se genade en waarheid te wees. Dit is die krag wat bepaal hoe ek lewe, bepaal my prioriteite, wys vir my wat werklik belangrik in die lewe is en gee perspektief aan alles wat ek doen.
2. Soek tevredenheid en nie geluk nie
Ons kultuur sê vir ons dat ons alles kan hê. Dan is ons ongelukkig as ons ontdek dat dit nie moontlik is nie. Geluk is van jou omstandighede afhanklik; tevredenheid is die gevolg van ‘n diep vreugde en tevredenheid dat jy jou lewensdoel uitleef. Geluk kom en gaan; tevredenheid bly.
3. Verstaan die seisoene van die lewe
Die lewe word deur seisoene gedefinieer. In die verskillende seisoene van ons lewe sal ons verskillende prioriteite hê. As hierdie prioriteite gedryf word deur ons lewensdoel, pas hulle in harmonie bymekaar op die regte tyd en die regte manier.
4. Vestig redelike grense
As jy duidelikheid het oor jou lewensdoel, jou waardes en jou oortuigings kan jy wyse besluite neem oor die gebruik van jou tyd, talente en energie. Jy kan lewe-werk harmonie bewerkstellig deur sisteme en strukture daar te stel wat jou laat fokus op die belangrike prioriteite in jou lewe. Skep gesonde grense wat jou in die regte rigting laat fokus.
5. Wees teenwoordig
Omdat ons vanuit ‘n raamwerk van werk-lewe balans funksioneer, verkeer ons in ‘n voortdurende stryd en bekommernis oor hoeveel tyd ons spandeer op elke gebied. Dit skep spanning en skuldgevoelens, want ons voel gedurig asof ons uit balans is. Ons voel ons spandeer te veel energie aan een aspek van ons lewe ten koste van ‘n ander.
Om werk-lewe harmonie te bereik is nie maklik nie Dit beteken jy moet leer wat werk en wat werk nie. Daar is ‘n voortdurende assessering van hoe jy jou tyd en energie benut, maar die voordeel is minder spanning, meer sielerus en meer toewyding en passie vir alles wat jy in die lewe doen. (uit: ekerk)

KIES ? LOGO
Die Visionêre komitee het in die afgelope weke aan die gemeente die geleentheid gegee om voorstelle vir ? logo in te dien. Ons wil hierdie logo gebruik m ons visie uit te beeld, naamlik om te leef en lief te hê in God se wêreld. Ons het 12 logo’s ontvang – baie dankie aan elkeen wat ? logo ontwerp en ingestuur het. Die logo’s kan die volgende twee weke by die hoofdeure en in die foyer gesien word. Al wat jy hoef te doen is om een daarvan te kies en dit vir ons te stuur. Skryf slegs jou naam en van asook die nommer van die logo (A-L) en stuur dit aan die kantoor via epos, sms, whatsapp of ? briefie in die kollektebord. Ons sal dan kyk watter logo die meeste stemme gekry het en dit voorlê aan die kerkraad om ? besluit daaroor te neem. Baie dankie vir almal se meelewing! –ds Coenie

VERJAARSDAGHOEKIE
Vandag: DJ Cloete, Ansonette Erasmus, Elmien Scheepers, Duvan v Niekerk, Rodger v Wyk
23 April: David Kruger
24 April: Hennie Cilliers
25 April: Reynard Kleynhans
26 April: Morné Stander
27 April: Murray Deacon (jnr), Martie Havenga
28 April: Betsie van Aswegen, Ria vd Merwe
29 April: Christie Pieterse, Janica Steyn, Heike Stoppel
30 April: Jacques Barnard, Hettie Basson, Anel Breedt, PJ Hefer, Arno Moolman, Hettie vd Merwe
1 Mei: Le Roux Broodryk, Annamarie Mans, Rina Matthee
2 Mei: Adriaan Pretorius, Jaco v Zyl
3 Mei: Elouise Cloete
4 Mei: Reney Bronkhorst, Werner Bruhns, Hannes Conradie
5 Mei: Shimmie Tesnaar, Mientjie Tesnaar, Anelle Aslett, Yollandé Grobler, Rex Malan, Jean Nieman, Lois Sauer

HENGELKOMPETISIE VIR OUD EN JONK: 12 MEI 2018. KLIPDRIFDAM.
Hengelkaartjies is nou beskik¬baar by die kerkkantoor, Potch Hengel, Fish & Camp en Pro Angling. R130 vir volwassenes R50 kinders bo 12 jaar. Prys vir swaarste karp = R3000 en die swaarste Baber = R1500.
Enige iemand wat nog `n bydrae kan maak kan met die kerkkantoor skakel. `n Wit olifant kan as prys uitgedeel word. Die komitee: Ben Kriel: 0825590557, Chris Kok: 0825527818, Roelf v Aswegen: 0844028728, Christie Pietersen van Potch Hengel: 0740648335, Louis Spamer: 0734425058 en Koos Swanepoel: 0785736188

BYBELHOEKIE
2 KRON 33 MANASSE SE BEROU BOUWERK EN HERVORMING
Toe dit so sleg met Manasse gaan, het hy die Here God om genade gesmeek, groot berou getoon voor die God van sy voorvaders, en gebid. Die Here was hom genadig en het sy smeekgebede verhoor en hom laat terugkom na Jerusalem, na sy koningskap toe. Toe het Manasse geweet dat die Here God is. Manasse het later 'n gedeelte van die buitemuur van Jerusalem herbou. Hy het die muur baie hoër gemaak as wat dit was. Verder het hy die vreemde gode en afgodsbeeld uit die huis van die Here verwyder en buitekant die stad wegge¬gooi. So ook al die altare wat hy op die tempelberg gebou het. Hy het die altaar van die Here herstel en daarop offers gebring. Hy het opdrag gegee dat Juda die God van Israel moet dien. Manasse is oorlede en seun Amon het hom as koning opgevolg. In 1 Joh 1:9 kry ons die volgende belofte: "As ons ons sondes bely - Hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid" Die profeet Miga skryf as volg: "Wie is 'n God soos U?" U vergewe sonde, U bly nie vir altyd kwaad nie, U betoon liefde. Hy sal ons weer genade betoon, Hy sal al hulle sondes tot niet maak, U sal al hulle sondes in die diepsee gooi" Miga 7:18-19 - Oom Ben

TE HUUR
? Ons dubbelverdieping pastorie is te huur vanaf 1 Junie. Die huis bestaan uit 4-slaapkamers, stu¬deerkamer, sitkamer, woonkamer 2.5 badka¬mers, eetkamer, bediendekamer met badkamer en dubbelmotorhuis. Sleuteldeposito R8300. Kontak vir Burger 0834126369 indien u sou belangstel.
? Moderne 1-slaapkamer woonstel te huur vanaf 1 Mei. Geleë naby die hospitaal. Veilige toesluit-motorhuis. Oopplan kombuis/sitkamer en 2 badkamers. Belangstellendes kontak Annie 0823748216.
templatemo.com

Jou opinie maak 'n verskil

TERUGVOER
Ons sal graag van tyd tot tyd terugvoer oor die eredienste wil hê. Ons doel is nie om komplimente of raas te kry nie; ons wil regtig sinvolle terugvoer maar ook sinvolle voorstelle hê sodat ons dit wat ons doen nog beter kan doen. Daarom gaan ons van tyd tot tyd 'n klein terugvoervorm in die Onder Ons plaas. U is welkom om dit te voltooi en na afloop van die erediens in die kollektebord (by die deure) te plaas sodat ons dit tydens ons vergaderings in die week kan bespreek. Gee asb vir ons terugvoer/voorstelle rondom die liturgie/ prediking, die musiek of ander sake soos foyer, parkering, blomme, waaiers, ens. Daar is ook 'n spasie waar u dinge kan aanmeld wat aandag nodig het, bv 'n kraan wat lek, ens.
--------------------------------------
Terugvoer of voorstelle aan die liturg (dominee) mbt LITURGIE EN PREDIKING:
...........................................................................
...........................................................................
Terugvoer of voorstelle aan die musiekleier mbt SANG EN MUSIEK:
...........................................................................
...........................................................................
Ander terugvoer of voorstelle mbt die erediens:
...........................................................................
...........................................................................
Aanmelding van eiendom/toerusting wat aandag nodig het:
...........................................................................
...........................................................................
Naam en van:
Tel:
Ons waardeer positiewe en opbouende kommen-taar en sal dit graag in ag neem.

 

templatemo.com