SONDAG 12 Febr 2006

NG KERK POTCHEFSTROOM-SUID

OGGENDDIENS & Aanddiens (Nagmaal)

LITURGIE

WIE

WAT

DETAIL

BORD/MUSIEK

 

Vooraf musiek

Rustige musiek

 

Liturg

Welkom & groet

 

Welkom

Afkondigings

Program

Liturg

Gebed

 

Stilgebed

Liturg

Oproep tot lof

 

 

MG

Lof

“Die liefde van Jesus is wonderbaar” (1-2)

“Ek’s so bly ek behoort” (2x)

Die liefde v Jesus

Eks so bly

Diakens

Offergawe

Oproep tot Lofprysing op bord

Foto1

Liturg

Oproep tot aanbidding

 

 

MG

Aanbidding

HL143:1-3 “Bring my die ou-ou tyding”

HL80:1-2 “Daar’s ‘n dierbare kruis”

LB384:1+2 (2x) “Jesus, o dink aan my”

HL143

HL80

Jesus o dink aan my

 

 

Record aan

Klank: Record

Oom Kobus

Voorbidding

 

 

Liturg

Skriflesing

2 Kor 11:16-31

Skriflesing

Liturg

Preek

Hoe lyk jou rug?

Preek

Almal

Toewyding

Stilgebed

Stilgebed

Liturg

Lees Van Formulier

1 Kor 11:23-32

Nagmaal

Thys

Sang (Tafel Gereed)

Geloofsbelydenis

Geloofsbelydenis

Oom Charl

Gebed Om Seën

 

Nagmaal

Liturg & DW

Bediening En Kommunie

 

Nagmaal

Chris, Elize, Tersia, Coenie

Lofprysing 

Instrumentaal: “Genade onbeskryflik groot”

Orrel, Klavinova, kitaar, trompet

Foto2

Oom Ben

Dankseggingsgebed

 

Foto2

 

 

Record af

Klank: Stop Record

Liturg

Afkondigings

 

 

Hannes

Lied

LB512:1-3 “Nader my God by U”

Nader my God

Liturg

Seën

 

 
PREEKSKETSINLEIDING:


Hoe lyk ‘n christen?

Hoe lyk ‘n suksesvolle christene?

Wie dink julle is die “suksesvolle christene” in ons dorp?


Ons leef in die era van sukses.

                      Suksesvolle mense ry groot karre.

                      Hulle het groot besighede of hulle is ten minste ‘n direkteur by ‘n maatskappy...

                      Hulle woon in sekere areas waar suksesvolle mense woon.

                      Hulle trek die klere aan wat suksesvolle manne aantrek.

                      Hulle behoort aan die plekke waaraan die suksesvolle mense behoort.

                      Hulle is fisies goed versorg en lyk goed.


Dit val my nogal op: In die kerk het dit ook die prentjie van sukses geword?

                      Raai watter ouens word genooi om te kom getuig?

                      Ja, die groot sportmanne.

                      Ek bedoel, dis nou so great as die tannie in die ouetehuis vertel dat sy in die Here glo ni, maar as ‘n springbok rugbyspeler dit vertel...

                      Raai watter ouens is die sprekers by die manne en vrouekampe?

                      Die suksesvolle manne en vroue...

                      Hulle staan altyd daar voor met ‘n duur baadjie aan.

                      Of ‘n springbokbaadjie...


Christenskap en sukses het sinonieme geword.

                      Hoe meer suksesvolle christen jy is, hoe meer suksesvolle mens sal jy wees.


Dit pas eintlik lekker in ons moderne geloof:

                      God wil my net seën..

                      Hy wil my besigheid seën...

                      Hy wil my net suksesvol maak...

                      Hy wil my ryk maak...


Ek wil vandag vir julle vertel van iemand in die Bybel.

                      Ek dink hy was suksesvol: hy het die grootste deel van die NT geskryf.

                      Hy het in sy lewe baie nuwe gemeentes begin.

                      Baie mense na die Here toe gelei...

                      Julle weet wie is dit?

                      Paulus.


Hoe suksesvol was Paulus regtig?

                      Hoe lyk hy as hy getuig: Duur baadjie en ‘n das.

                      Mooi gebou?

                      Goed versorg?

                      ‘n Suksesverhaal?


Kom ons kyk na Paulus se eie getuienis.


Hoe lyk Paulus

INTERAKSIE

 

                      Hoe dink julle het Paulus gelyk?

                      Ouderdom (30-40, 40-50, 50-60, 60+)

                      Lank/kort?

                      Ligte vel/blas vel?

                      Aantreklik/onaantreklik?

                      Baie hare / min hare?

                      Lang hare / kort hare?


Video

Dis interessant ne - Paulus vertel nie vir ons hoe lyk hy nie.

                      Dis nie deel van sy getuienis nie.


Wat sê Paulus

Wat sê hy wel oor homself? (Kom ons kyk in 22-23)

                      Hebreër

                      Israeliet

                      Afstammeling van Abraham

                      Dienaar van Christus

Dis al wat hy van homself vertel.

                      Die res is nie belangrik nie.

                      Getuienis gaan nie oor myself nie.

                      Dit gaan nie oor hoe mooi ek lyk en hoe suksesvol ek is nie.


Wat sê Paulus

Wat sê hy nog van homself? (V23-28)

                      Klomp keer in die tronk

                      Baie keer geslaan

                                  Gebruiklike straf van 39 houe - 5 keer

                                  Lyfstraf - 3x

                                  Gestenig - 1x

                      Skipbreuk - 3x

                                  Dag en nag op oop see - 1x

                      Dikwels op reis en in gevaar

                                  riviere

                                  rowers

                                  volksgenote

                                  heidene

                                  in stad en in veld

                                  gevare op see

                                  vals broers

                      Harde werk en swaarkry

                      Nagte sonder slaap

                      Honger en dors

                      Sonder kos, skuiling, bedekking teen koue

                      Daaglikse besorgdheid oor gemeentes


Hoe lyk dit vir ‘n getuienis?

                      Suksesvol?

                      Aantreklik?

                      Wens jy dit kon jy wees?

                      NEE


Kry jy ‘n prentjie hoe lyk Paulus?

Begin jy die foto raaksien in 2 Kor 11?

                      Nie ‘n foto van ‘n suksesvolle sakeman nie.

                      Foto van ‘n stukkende ou.

                      Die foto van iemand wat die prys betaal het van dissipelskap.

                      Die foto van iemand wat weet wat dit kos om Jesus te volg.


Geslaan...5x..3x...1x

Kom ons kyk na ‘n stukkie van die foto: v24


Paulus sê hy is baie keer geslaan

                      Gebruiklike straf van 39 houe - 5 keer

                      Lyfstraf - 3x

                      Gestenig - 1x


( Voorbeeld Mat 21:35)

 

Hoekom sê hy dit so in detail?

                      Want hy is besig om vir jou iets te sê van hoe hy lyk....

                      En hoe lyk hy?


39 houe

Gebruiklike straf van 39 houe - 5 keer

 

                      Jodse straf

                      39 houe uit vrees vir 40 houe

                                              Deut 25:1-3: Vrees dat hulle die wet sal oortree

                                              They usually made use of a scourge with three thongs, and this was struck 13 times. (Barnes)

                      Voorbeeld gesien in Passion of the Christ.

                      Barnes: “This was doubtless in their synagogues and before their courts of justice. They had not the power of capital punishment, but they had the power of inflicting minor punishments.

                      Wie van julle het “Passion of the Christ” gekyk?

                                  Gesien hoe lyk iemand se rug wat die 39 houe gekry het.

                                  Stukke vleis is uitgeruk uit die rug.

                                  Die velle is oopgekloof - perpanente littekens.

                                  Paulus sê hy het dit 5x gekry.

                                  Kan jull dink hoe lyk sy rug?

                                  Aantreklike sportman?

                                  Nee, stukkende volgeling van Jesus Christus.

 

 

Lyfstraf

Lyfstraf - 3x

 

                  3x met stokke geseslaan

                  Romeinde (heidense) straf vir kriminele

                  Net een van die drie genoem in Handelinge 16:22-23, 37

                  Hand 27:1-44

                  Anders as die 39 houe.

                              Nie met sweep geslaan nie, maar ‘n stok.

                              Dink aan ‘n baseball-bat...

                              Die doel van hierdie straf was om ledemate te ontwrig.

                              Wat doen ‘n mens as iemand jou met ‘n stok slaan?

                              Jy keer met jou hande en jou rug.

                              So wat word die syukkendste geslaan?

                              Jou hande en jou rug.

                              Kan julle ‘n prentjie sien hoe Paulus se hande gelyk het?

                              Is dit miskien hoekom hy nie self sy briewe kon skryf nie en iemand namens hom moes skryf.

                              Aantreklike “well-looking” man?

                              Nee, stukkende volgeling van Jesus Christus.

 

Steniging

Gestenig - 1x

 

                  Griekse straf

Steniging in Irak

                  Jode pas traf toe vir laster.

                  Lystra

                  Hand 14:5-19

Moderne steniging

                  “hom vir dood agtergelaat”

                  The Bible does not describe in specifics which form of restraint was used while the very gory process of stoning was done, however some manner of keeping the condemned individual from escaping was used (as documented by witnesses, and participants, over the centuries), ranging from being thrown before the stoning from an elevation of some sort that caused incapacitating injury, to being tied to a post (or simply tied hand and foot), to being buried with just the head and shoulders left above ground, to just being surrounded by a large crowd of stone throwers in an enclosed area. Unlike most other forms of capital punishment, stoning had no specific executioner, "all the congregation shall stone" (see verses below)

 

                  Hoe werk steniging?

                              Almal staan nie in kring om persoon wat gestenig word nie...sal mekaar raakgooi

                              Gooi persoon van stellasie af dat hy homself halfpad bewusteloos val...

                              Gooi persoon in ‘n gat/put en rol dan swaar klippe op hom...

                              Gooi hom van ‘n krans af dat hy homself doodval op die klippe - wat hulle in Nasaret met Jesus wou doen...

                  As hulle jou in ‘n put in die grond sit..

                  Begin swaar klippe op jou rol...

                  Wat doen ‘n mens?

                              Keer met jou hande en jou rug.

                              Kan jy dink hoe lyk iemand wat gestenig is se rug?

                              Daai rugstring is gebeekkk.

                              Die gewrigte en voorarms is gebreek...

                              Sien julle die prentjie van Paulus?

                              Dis nie ‘n mooi prentjie nie....

                              Dis nie die ou wat jy nooi vir die mannekamp nie...

                              Dis nie die ou aan wiese lippe mense kom hang nie.

                              Stukkende volgeling van Jesus Christus.

 

Hoe lyk jou rug?

En jy, is jy regtig lief vir die Here?

Volg jy hom met alles in jou?

                  Wys my jou hande en jou rug..

                  Ons het nog nie die prys van dissipelskap betaal nie...

                  Sal ons... die tyd sal leer.