SONDAG 3 Junie 2007

SUIDERKRUIS GEMEENTE

Aanddiens


LITURGIE


WIE

WAT

DETAIL

BORD/MUSIEK

 

Vooraf musiek

 

Afkondig

Liturg

Welkom & groet

 

2502

foto1

Liturg

Gebed

 

Stilgebed

MG

Lof

Our Lord God . . . . . .953

Aan die Koning van die eeue .. . . . . . . 634

God van yster en beton .. . . . . . . . 757

Prys die Here (bewegende agtergrond) (FLAM 23)963b

953

634

757

963b

MG

Aanbidding

Awesome God . . . . .. . . . . . . . . . 631

Vader, ons eer U . .. . . . . . . . . . 1051

There is none like You . .. . . . . . . . . 1022

631

1051

1022

 

 

Record aan

Klank: Record

Ouderling

Voorbidding

 

 

Liturg

Skriflesing

Gen 1 & 2, Ps 8

Skrif

Liturg

Preek

Aapmense? God se skepping?

Preek

Almal

Toewyding

 

Stilgebed

Liturg

Gebed

 

Stilgebed

 

 

Record af

Klank: Stop Record

Diakens

Offergawe

Afkondings op bord

afkondig

Liturg

Afkondigings

 

 

MG

Lied

“Beeld van God”

665

Liturg

Seën

 

Foto2
PREEKSKETS

◘Tema: Aapmense: Deel van God se skepping?


◘WAAR KOM DIE MENS VANDAAN?
◘NEANDERTAHAL MAN 1856


1856

Spelonk naby Duitse stad Dusseldorf in Neandertahl

Vreemde skedel ontdek

            *          Voorkop skuins na ager

            *          Klein ken - tande lyk baie groot

Lang arms, kort bene, loop half vooroor

Verstandelik baie minderwaardig aan die van die mens.

Beendere ongeveer 10 000 jaar oud

Leet in oorgangstydperk van laaste ystydperk

Sterf uit vanwee ongunstige klimaatstoestande


◘JAVAMAN 1891


Afgeleë eiland Java

Eugene Dubois (1891) ontdek ‘n deel van ‘n skedel en dybeen op die oewer van die Solo rivier

Behoort aan dier wat regop geloop het.

Pithcanthropus erectus (reop mensaap)

Groot verskil onder navorsers - wêeld wil nie sy ontdekking aanvaar nie.


Opgevolg deur Von Krönigswald

Ontdek verskeie stukkies been - sit verskeie skedels aanmekaar

Stel vas dat die mensaap sowat 500 000 jaar gelede daar woon.

Eienskappe:

            *          Dik, uitstaande wenkbroue

            *          Bykenas geen ken nie

            *          Skedel heelwat groter as die van ‘n aap (900 sm2) in vergelyking met mens (1500 cm2)


“HY het dus bewys dat daar wel op Java ‘n primitiewe voorganger van die mens gewoon het en daar is vasgestel dat die mensaap sowat 500 000 jaar gelede daar moes geleef het.” (Wêreldvisie - Wat is die mens - p30)


◘PEKING-MAN 1927


Op ‘n heuwel naby Peking is groot tande gevins.

Dr Davidson Black (professor in Anatomie) gaan doen navorsing in die Heuwel van die Draketande (65 km vanaf Peking)

1927 _ ontdek fossiel van ‘n baie ou tand

Moes aan soort mens behoort het.

Doop dit Sinanthropus (Mens van Peking)


In 1929 ontdek hy in ‘n grot ‘n hele skedel van Sinanthropus.

Kom baie ooreen met die skedels in Java.

500 000 jaar gelede

NB: gebruik vuur en gaar sade op

Vind knipinstrument


“Die ketting in die skakel wat die huidige mens met sy primitiewe voorgangers verbind, is dus so gevind.” (Wêreldvisie - Wat is die mens - p31)


◘AUSTRALEPITECUS 1924


Eerste belangrike ontdekking in Afrika

Mynwerker (Bruyn) vind ‘n skedeltjie in ‘n kalkmyn in Suider Afrika.

Ondersoek deur dr Raymond Dart (Univ van Witwatersrand)

            *           Nie skedel van ‘n aap nie

            *          Kakebeen en tande lyk meer soos mens s’n

            *          Moet tussenganger tussen mens en aap wees.

            *          Australophitcus Africanus (mensaap)

            *          Baie wetenskaplikes sê dis die skedel van ‘n sjimpansee


Navorsing voortgesin deur Dr John Broom (fossieldeskundige)

            *          Skedel beskik oor eienskappe van aap

            *          Tande so aangepas dat hulle soos ‘n mens kon kou.


“Hedendaagse wetenskaplikes aanvaar egter dat die fossiele nie aan voorgeslagte van die mens behoort het nie omdat hul ouderdom daarop dui dat dat hulle in ‘n tydperk geleef het toe die mens al veel verder ontwikkel was.” (Wêreldvisie - Wat is die mens - p32)


“Die lang proses van evolusie van die aap tot die mans, het begin toe ape geleer het om hul voorpote as hande te gebruik om voorwerpe vas te hou en te gebruik. Later het hulle begin regop loop en ook instrumente en voorwerpe begin gebruik, terwyl hulle nog later geleer het om self gebruiksartikels te vervaardig. Dit alles het saamgeval met die vergroting en ontwikkeling van die brein en die vermoeë tot selfstandige denke. Die ontwikkelingsproses is voltooi met die totstandkoming van die mens of Homo Sapiens.” (Wêreldvisie - Wat is die mens - p32)◘TAUNG MEISIE


◘OUDSTE MENSLIKE KOPBEEN


◘LITTLE FOOT SCULLE


Liverpool, UK - 7 December 2006: Scientists at the University of Liverpool have dated an ape-man skeleton at 2.2 million years old suggesting that it may not have been part of the ancestral tree leading to humankind as originally thought.Liverpool researchers worked in collaboration with colleagues at the University of Leeds to analyse the skeleton, which was found in 1997 in Sterkfontein cave in South Africa. Known as ‘Little Foot’, it was known to be between two million and four million years old, but the team has now dated it precisely to 2.2 million years old.


These new findings reveal that the ape-like creature – part of the Australophithecus africanus family – may not be the immediate ancestor of human beings as some experts originally thought. This is because the team found that ‘Little Foot’ lived after the arrival of the stone tool makers, Homo habilis, raising the possibility that this family was more of a side branch of the human evolutionary tree.


◘OPSOMMINGBYBELSE PERSPEKTIEWE OP DIE MENSBYBEL NIE ‘N HANDBOEK


Handboek gaan oor feite

Bybel gaan oor “God se storie”


AARD VAN GEN 1 & 2


Genre / literatuursoort

SkeppingsverhaleNOG BYBELSE PERSPEKTIEWESKEPPING OP DIE 6E DAG


Gen 1:24 “En God het gesê: Laat die aarde lewende wesens voortbring volgens hulle soorte: vee, kruipende diere en wilde diere van die aarde volgens hulle soorte. En dit was so.

25 En God het die wilde diere van die aarde gemaak volgens hulle soorte en die vee volgens hulle soorte en al die diere wat op die grond kruip, volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed was.

26 ¶ En God het gesê: Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip.”


BEELD VAN GOD


Gen 1:26 “En God het gesê: Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip.

27 En God het die mens geskape na sy beeld; na die beeld van God het Hy hom geskape; man en vrou het Hy hulle geskape.”


Psalm 8


SPESIALE OPDRAG


Gen 1:En God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip.


VIDEOSNITTE