SUIDERKRUIS-GEMEENTE

OGGENDDIENS: 2007

TEMA: Die almag van God

LITURGIE

WIE

WAT

DETAIL

BORD/MUSIEK

 

Vooraf musiek

 

Afkondig-flash

Liturg

Welkom & groet

 

2500-2502

Liturg

Gebed

 

Stilgebed-

Liturg

Tersia

Oproep tot lof

Hoeveel keer het die son al opgekom?

Psalm 93:1-1-5

1425

MG

Lof

Aan die koning van die eeue 634

Hy laat die sterre skitter . . . . . .

Majesteit

Daarom

634

790

900

706

Liturg

Doopouers

Oupas/oumas

Liturg

Liturg

Leiers

MG

Doop

Doopformulier

Doopouers kom na vore: Hennie & Marliza Meyer

Baba ingebring: Marianke

Doopvrae en beloftes (Coenie & T lees)

Doopbediening

Gelukwensing en Bybels: Oom Charl & t Mettie

Lied: Jesus het die kinders lief (838:1-2)

1465

doop-3

838

Liturg

Piet

Oproep tot aanbidding

Kom soms in situasies waar dinge te veel/groot is...

Psalm 46:2-4, 11

1499a

MG

Aanbidding

Wees stil en weet . . . . . .. . . . . 1066

In die hemel is die Heer . . . . . . . 812

1066

812

 

 

Record aan

Klank: Record

Ouderling

Voorbidding

“Kom o Skepper gees” (Flam)

997a

Liturg

Skriflesing

Psalm 19:1-7

Skrif-1

Liturg

Preek

Videosnit (1 + 2)

Tema: Het God iets te doen met natuurrampe?

DVD:1-2

Preek

Almal

Toewyding

 

Stilgebed-

Liturg

Gebed

 

Stilgebed

 

 

Record af

Klank: Stop Record

Diakens

Offergawe

Afkondings op bord

Dankoffers-5

2800a (Klank)

Liturg

Afkondigings

 

 

MG

Lied

“U is in beheer” 1044

1044

Liturg

Seën

 

 

PREEKSKETS

(Opsomming van “Tien leuens oor God” deur EW Lutzer (hoofstuk 6)


INLEIDING


Natuurrampe: voorbeelde

 

Tornado in Oklahoma & Kansas

                      Tornado duur 4 ure lank teen snelheid van 400km/h

                      43 mense dood, 1500 huise vernietig

                      2-jarige kind uit pa se hande geruk en dood voor hom

Turkye: aardbewing in 1999

                      15000 mense dood

Getygolwe in Honduras

                      25000 mense dood

                      500 000 dakloos

Modderstortings in Venezuela

                      50 000 mense dood

Tsoenami in Indiese Oseaan


In ons eie land:

                      Laignsburg-vloed

                      Storms op Kaapse vlakte

                      Droogte

                      VIGS


Hoe verklaar ‘n mens dit?

Op watter manier is God betrokke daarby?

Het Hy beheer oor die nauur en natuurelemente?


Verskillende sieninge hieroor:

                      God het niks hiermee te doen nie.

                      God het wel iets met die natuur te oen (gebed: Here, nee!)

                      “Acts of God”

                      God het ‘n “hande gevou” beleid.


IS GOD IN BEHEER?


Natuur is gebroke

                      Gen 3:17-18 “En aan die mens het Hy gesê: Omdat jy geluister het na die stem van jou vrou en van die boom geëet het waarvan Ek jou beveel het om nie te eet nie—vervloek is die aarde om jou ontwil; met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe.”

                      Rom 8:19-21 “...die skepping sal self ook bevry word van sy verslawing aan die verganklikheid...”


Gevolge van die vloek

                      getygolwe

                      aardbewings

                      tornado’s


Het God Hom onttrek?

                      Onmiddellike oorsaak (Aardkors wat skuif, temeperatuur ens)

                      Fundamentele oorsaak (God)

                                  Hy regeer en is in beheer

                                  Job: God gee toestemming aan Satan

                                              God kon nee gesê het

                                              God beheer soms sonder sekondêre oorsake

                                                          Stilmaak van die storm (Mark 4:39)

                                                          Dus kon God enige natuurramp keer as Hy wou

                                  Hemele verkondig die mag/eer van God (Ps 19)

                                              Natuurrampe verkondig dan Sy ander (donker) kant = Sy oordeel

                                                          Sondvloed (Gen 6:17)

                                                          Plae in Egipte

                                                          Droogte in Elia se tyd

                                                          Num 16:31-33 “31 Net toe Moses klaar gepraat het, skeur die grond onder hulle oop en maak die aarde sy mond oop en sluk vir Datan en Abiram met hulle gesinne in en ook vir Korag en al die manne by hom saam met hulle besittings. Hulle en alles wat aan hulle behoort, het lewend in die doderyk afgegaan; die aarde het hulle bedek, en so het hulle uit die gemeente verdwyn.”

                                                          Jona (storm)

                                  DUS:

                                                          Natuurrampe meesal dade van oordeel in Bybel

                                                          God het volkome beheer oor natuur

                                                                        Vb Bid vir mooi weer by troue

                                                                        Vb Bid tydens elektriese storm

                                                                        Vb Bid tydens natuurramp

                                                                        Vb San Franciscor: dank God dat aardbewing vroeg voorkom

                                                                         voordat daar baie motors op die pad is.


Kruks: As God in beheer is, is Hy verantwoordelik vir elke natuurramp.

                      “verantwoordelik” nie die regte woord.

                      God skuld ons geen verduideliking - Hy is soewerein!


AS ONS DIE NATUUR BEVEG, BEVEG ONS DAN VIR GOD?


The plaque (Albert Camus)

                      Tweede wêreldoorlog

                      Pes (agv rotte) in stad Oran

                      worstel met vraag of mens God beveg wanneer hy ‘n ramp (soos pes) beveg


Antwoord: NEE!

                      Natuur = nie God

                      Nie panteïsme


Opdrag aan mens:

                      Gen 1:28 “Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê: "Wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit. Heers oor die vis in die see, oor die voëls in die lug, oor al die diere van die aarde, ook oor die diere wat op die aarde kruip."

                      Ons mag / moet rampe bestry

                      Bestry nie God maar sekondêre oorsake van rampe

                      Daarom mense bystaan in krisisse


AS GOD DIE FUNDAMENTELE OORSAAK VAN ALLES IS, KAN ONS GOD DAN BESKULDIG VAN BOOSHEID?


Elihu (Job 37:6, 10-13)

 

“Hy beveel die sneeu om op die aarde te val; die reëns val, stortreëns wat getuig van sy krag....As God die wind laat waai, ys dit en vries die groot waters...Hy stuur sy weerligte in die wolke in. Hy laat die wolke in die rondte maal, hulle doen wat Hy bepaal, hulle gehoorsaam sy bevele die wêreld oor. God stuur die storm óf om te straf óf om vir die aarde te sorg óf om sy liefde te toon.”

 

                      Mooi kant van die natuur vertel ons iets van God se glorie / grootheid.

                                              Sagte wind: iets van Heilige Gees

                      Negatiewe kant van die natuur vertel ons iets van Sy oordeel

                                              tornado: iets van Sy oordeel

 

Rom 11:22 “Let dan op die goedheid en strengheid van God: sy strengheid oor die afvalliges, en sy goedheid oor jou. Maar dan moet jy uit sy goedheid lewe, anders kan jy ook uitgekap word.”Hoe kan God goed wees as Hy sulke natuurrampe toelaat?

 

                      God werk volgens ander stel reëls

                                    VB kleuter wat verdrink in swembad

                                    VB alles in jou vermoeë doen om lewe te red

                                  Hoekom?

                                              Hy is Skepper (nie skepsel!)

                                              Hy gee lewe en neem lewe

                                              Jes 55:8-9 “My gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle optrede nie soos Myne nie, sê die Here; soos die hemel hoër is as die aarde, so is my optrede verhewe bo julle optrede en my gedagtes bo julle gedagtes.”

                                              10 geboie geld vir ons - nie vir God

 

                      God put geen vreugde uit lyding maar wel vreugde uit die uitvoering van Sy oordele

                                              Deut 28:63 “"Soos die Here jou God Hom oor julle verbly het toe Hy aan julle goed gedoen en julle baie gemaak het, so sal Hy Hom verbly wanneer Hy julle tot niet maak en julle uitroei. Julle sal uitgeruk word uit die land waarheen jy gaan om dit in besit te neem.”

                                              Verlustig Hom daarin om Sy eer te beskerm

 

                      Ons is te klein om God te veroordeel.

                                              God is soewerein


WAT IS DIE BOODSKAP VAN NATUURRAMPE?


Mense kom vertel van Galileers wat doodgemaak is terwyl hulle hulle offerdiere slag:

 

Luk 13:2-3 “2 Toe antwoord Jesus hulle: "Dink julle dat hierdie Galileërs groter sondaars was as al die ander Galileërs omdat dit met hulle gebeur het? Nee, sê Ek vir julle, maar as julle julle nie bekeer nie, sal julle net soos hulle ook almal omkom!


Jesus antwoord: (v4-5)

 

Of daardie agtien wat dood is toe die toring van Siloam op hulle ineengestort het, dink julle dat hulle skuldiger was as al die ander inwoners van Jerusalem? Nee, sê Ek vir julle, maar as julle julle nie bekeer nie, sal julle net soos hulle ook almal omkom."Dus:

                      Rampe is beeld van oordeel

                      Mense wat omkom is nie groter sondaars nie


Wat is die boodskap van rampe?

CS Lewis: “God se megafoon”

Wat sê God oor die megafoon?

 

                      Die dood is onvermydelik (“geskeduleerde, heilige afspraak”)

                      Die oordeel kom

 

Luk 13:5 Nee, sê Ek vir julle, maar as julle julle nie bekeer nie, sal julle net soos hulle ook almal omkom."

 

                                  Natuurrampe tekens van einde van tyd (Mat 24:7, Open 6:12-17)

                                  Natuurrampe herinner ons daardan dat God (wat toelaat dat 1522 mense op Titanic sterf) sal toelaat dat mense verlore gaan.

                                                VB White Star kantoor in Liverpool: “Known to be Saved” of “Known to be lost”

                                                Na watter kant gaan hy?

                                                Wie se naam word volgende op die bord geskryf?


                                                Tydens bootreis: 1e, 2e en 3e klas

                                                Na boot gesink het: 2 groepe = saved / lost

 

Luk 13:5 Nee, sê Ek vir julle, maar as julle julle nie bekeer nie, sal julle net soos hulle ook almal omkom."


God is in beheer.

Soms tuur Hy self ‘n ramp.

Soms laat Hy toe dat ‘n ramp gebeur.

Hy put geen vreugde uit mense se lyding.

Maar deur rampe waarsku Hy ons...

                      om gereed te wees

Deur rampe herinner Hy ons...

                      Hy wat toelaat dat 50000 mense sterf, sal toelaat dat mense verlore gaan.

As jy vanaand TV kyk en daar is ramp:

                      Dink vir ‘n oomblik hoe sou dit wees as jou naam ook daar verskyn het...

                      Waar sou jy wees as jy sou omkom?


STILGEBED