SONDAg 8 Okt 2006

Suiderkruis

Aanddiens


LITURGIE


WIE

WAT

DETAIL

BORD/MUSIEK

 

Vooraf musiek

 

Afkondig / program

Liturg

Welkom & groet

 

welkom

Liturg

Gebed

 

Stilgebed

Liturg

Oproep tot lof

Psalm 104:31-34

 

MG

Lof

My God is so groot

Aan die koning van die eeue 634

Our Lord God

Majesteit 900

Ancient of Days 623


Ps 89


Our God is an awesome God 631

Here God almagtig 778

There is none like you 1022

8000

634

953

900

623


631


631

778

1022

Liturg

Oproep tot aanbidding

 

 

MG

Aanbidding

 

 

 

 

Record aan

Klank: Record

Ouderling

Voorbidding

 

 

Liturg

Skriflesing

 

Skrif

Liturg

Preek

 

Preek

Almal

Toewyding

 

Stilgebed

Liturg

Gebed

 

Stilgebed

 

 

Record af

Klank: Stop Record

Diakens

Offergawe

Afkondings op bord

afkondig

Liturg

Afkondigings

 

 

MG

Lied

I lift my hands 801

801

Liturg

Seën

 

 


Heer, God almagtig 781

Vader Seun Heilige Gees 1050PREEKSKETS


Inleiding


Tema: Hoe oud is God? Waar kom God vandaan?


Johan Heyns:

“Hoe kan ‘n mens oor God praat - ‘n skepsel oor sy Skepper, ‘n sondige mens oor ‘n heilige God? Moet die geïnspireerde raad van die profeet Habakuk: “swyg voor Hom o ganse aarde!” (2:20) nie liewer gevolg word nie? Sal daar in ‘n swye oor God nie groter reg aan Hom geskied nie?” (Dogmatiek p37)


Tog: Ps 100:1

“Juig voor die Here, o gande aarde!”


Ons mag oor God praat.

Maar ons moet weet wanneer om stil te bly.

‘N Swygende spreke - ‘n spreke wat by God pas.
Salomo: oor tempel...

“‘n Vaste plek vir U om ewig in te woon” (1 Kon 8:13)


x


“Sou God werklik op aarde woon? Kyk, die hemel, ja die hoogste hemel kan U nie bevat nie, hoeveel minder hierdie huis wat ek gebou het?” (1 Kon 8:27)


Hoe oud is God?

Michael Angelo

Uitgebeeld as ouer man met baard


Hoe oud is God?

Uitbeelding van Job se vriende

Uitgebeeld as ouer man met baard


Hoe oud is God?

Uitbeelding van kruis

Uitgebeeld as ouer man met baard


Hoe oud is God?

Horlosie

- Beginpunt en eindpunt

- lyn en sirker


Waar kom God vandaan?

Laat daar lig wees!

Uitspansel

Hemelliggame

God laat reën

Diere

Mense

Aarde: rusbank vir Sy voete


Niemand weet waar kom God vandaan nie!

                      Die Bybelskrywers het nie geweet nie

                      Die Natuurwetenskap het nie ‘n antwoord nie.


Bybel se begin: “In die begin was die aarde woes en leeg...EN GOD het gesê...”

                      Probeer nie verduidelik waar kom God vandaan nie.

                      Probeer dit nie verstaan nie.

                      God was net daar.Grafiese voorstelling van God - tyd - God

Oral in die Bybel lees ons:

                      U is van ewigheid tot ewigheid.

                      U is van geslag tot geslag.

                      Openbaring: U is die begin en die einde.

                                              God was nie by die begin al daar nie.

                                              Hy is self die begin.

                                              As Hy nie daar was nie was daar niks nie.

                                              Omdat Hy daar is, is bestaan ons vandag.


Is daar ander gode ook?

Skildery 1550: Banquet of the gods


Is daar ander gode ook?

Man wat ander gode aanbid?


Goeie vraag: bestaan daar ander gode?

Ons onmiddellike reaksie is om te sê: Daar bestaan nie nader gode nie!


Wat sê die Bybel?

 

Gen 35:2 Toe sê Jakob aan sy huisgesin en aan almal wat by hom was: Verwyder die vreemde gode wat onder julle is, en reinig julle en trek ander klere aan;

 

Exo 12:12 Want Ek sal in hierdie nag deur Egipteland trek en al die eersgeborenes in Egipteland tref, van mense sowel as van diere. En Ek sal strafgerigte oefen aan al die gode van Egipte, Ek, die HERE.

 

Zep 2:11 Vreeslik sal die HERE teen hulle wees, want Hy laat al die gode van die aarde wegkwyn; sodat hulle Hom kan aanbid elkeen uit sy woonplek, al die kuslande van die nasies.


Skepping:

                      Volk kom in Babilonie

                      In Babilonië elke jaar ‘n fees vir Marduk.

                      Babiloniërs glo dis Marduk wat hulle laat wen het.

                      Vier elke jaar die fees van Marduk.

                      Marduk het vir Aspu verslaan en uit ‘n deel van haar lyf die aarde gemaak.

                      Babiloniërs vertel vir Israel: Marduk is die magtige here wat oorwin het. (Konig p81)

 

                      Nou gebeur daar in Israel ‘n interessante ding.

                      Hulle beskryf die ander gode as die chaosmagte.

                      Die God van Israel oorwin die chaosmagte.

                      Hy maak ‘n nuwe skepping.

 

                      Hierdie voorstelling in Job 9:36-38, Ps 74, Ps 89, Ps 104, Ps 148, Jes 51:9, Jer 5:22

                      Ps 74:13 “Koppe van die monsters in die see vernietig” en “Koppe van die Leviatan verpletter”

                      Psalm 89: “Monster Rahab verbrysel”

 

                      Dus: Ontken nooit dat daar ander gode is nie.

                      Maar: Verkondig dat hulle God sterker is as die ander gode.


Probleem:

                      As ons aan die woord “god” of “gode” dink, dink ons dis ons GOD se naam.

                      Ons dink ons God se naam is GOD.

                      Daarom opstandig as iemand in ‘n fliek se “God”

                      Oortreding van die derde gebod.


Belangrik:

                      Ons God se naam is nie GOD nie.

                      Die woord God en gode is ‘n soortnaam, nie ‘n eie naam nie.

                      As Moses vir die Here vra wie Hy is, antwoord HY “Jahwe”

                      Sy naam is Jahwe (Jagwe)

                      Daarom het hulle hierdie naam vermy.

                      Hierdie naam beteken: Die Een wat is, die Synde, die werklikheid.


Wat dan van die woord Here?

                      Here is ook nie ‘n eienaam nie.

                      Here is ‘n aanspreekvorm of titel.

                      Dit kon beteken meneer of baas of eienaar.

                      Baie keer het mense vir Jesus Here genoem.

                      Maar hulle het vir hulle base by die wek ook “here” gesê.


Sy Naam is Jahwe.

Hierdie naam mag nie misbruik word nie.

Hierdie naam is heilig.


Nou kom ons terug by die vraag: Is daar ander gode ook?

                      Ja!

                      Daar is prente of beelde of mitiese karakters wat deur mense “god” genoem word.

                      Die Hindoes het 33,5 miljoen van hulle.

                      Dis hulle gode.

                      Wat is die verskil tussen ons GOD en hulle gode?

                      Ons God leef!

                      Hy doen dinge!

                      Hy red mense!

                                  Voorbeeld: Elia op Karmelberg

                                  Moses en towenaars van Egipe.


Moses: Exo 15:11 o HERE, wie is soos U onder die gode? Wie is soos U, verheerlik in heiligheid, gedug in roemryke dade, een wat wonders doen?


Hoe sterk is God?


Twee dinge wat die ander gode nie kan doen nie:

                      Skep (uit niks) - met ‘n woord

                      Sterf en opstaan