SUIDERKRUIS-GEMEENTE

OGGENDDIENS: 2007

TEMA:

LITURGIE

WIE

WAT

DETAIL

BORD/MUSIEK

 

Vooraf musiek

Musiek (1-10)

Afkondig/program

Liturg

Welkom & groet

Troumars (CD11)

afkondig-flash

1484

Liturg

Gebed

 

Stilgebed-1

Liturg

Oproep tot lof

LB464 “O Hee my God” (1-2)


Openb 19:1-4 (skare om die troon)

Prys die Here = halleluja - slegs hier in NT (4x)

            groot menigte

            24 ouderlinge & 4 lewende wesens

            Stem van die troon af

            groot menigte - klink soos watermassa en donderweer


Geleentheid: bruilof - blydskap

933


1480
1481

MG

Lof

Ek is bly (FLAM 111)

Hy gaan kom op die wolke . .

713

788

Diakens

Offergawe

Afkondings op bord

Dankoffers-5

afkondig-flash

Liturg

Oproep tot aanbidding

Bruid wag: God het ‘n groot feesmaal voorberei op Sion (Jes 25:6-8)

1482

MG

Aanbidding

Ons Koning kom

Ons sien U Heer

940

944

Liturg

Wet

Bruidegom wag

1483

MG

Skuldbelydenis

“Here,ek vergeet so gou”

“Jesus, alles gee ek U”

824

844

 

 

Record aan

Klank: Record

Ouderling

Voorbidding

 

Stilgebed-2

Liturg

Skriflesing

Open 19:5-10

Skrif-1

Liturg

Preek

Jy’s genooi! Kom jy?

Musiek (CD snit 12)

Preek

Almal

Toewyding

Stilgebed

1302

Liturg

Tegnies

Liturg

Ouderling

Nagmaal

Uitdeel van brood en wyn

Musiek: Nagmaalinstellingswoorde (CD snit 13)

Instelling & Nagmaal

Gebed

1414

 

 

Record af

Klank: Stop Record

MG

Lied

“Oorwinningslied”

947

Liturg

Seën 

 

 

 

Uistaplied

Trumpet Voluntary (CD snit 14)

 

 
PREEKSKETS

◘ Tema: Jy’s genooi! Kom jy?

◘ Patmos

◘ Johannes op Patmos


◘ INLEIDING


Ons almal kom by troues:

Wat kom alles in julle gedagtes as julle aan ‘n troue dink?

 

                      Bruid

                      bruidegom

                      ringe

                      onthaal

                      ...


Troues is baie belangrik:

 

                      Meeste tieners wil nie he die Here moet nou al kom nie - wil eers trou.


Huwelik is een van die grootste dae in ‘n mens se lewe:

                      Praat daarvan as iemand se “groot dag”

                      Spandeer hope geld daarop.

                      Koop die mooiste rok.

                      Koop vir mekaar juwele.

                      Huur die mooiste en duurste kar wat jy kan.

                      Reël ‘n groot onthaal wat duisende rande kos.


Wat maak ‘n huwelik so spesiaal?

                      Die feit dat ‘n man en ‘n vrou ‘n lewenslange verbintenis aangaan.


Huwelik in Bybel dikwels gebruik vir verhouding tussen God en mens.

                      God = bruidegom

                      volk is bruid

                      Hy is verloof aan hulle

                      Hy sluit ‘n lewenslange verbintenis met hulle

 

                      Nuwe Testament: Jesus is bruidegom

                      Kerk is bruid.

                      Klomp gelykenisse: Bruilof, 10 meisies

                      Bruidegom is besig om gereed te maak vir die bruid.

                      Bruid moet gereed maak vir die bruidegom.

 

                      Bybel sluit af met die bruilof van die Lam.

                      Jesus kom terug - kom haal Sy bruid.

                      Sodat bruid vir altyd by Hom kan wees.


Kom ons droom vir ‘n oomblik oor hoe dit sal wees.


◘ DRAMATISERING


Die kerk is heeltemal vol.

                      Daar is Amerikaners, Engelse, Duitsers, Mosambiekers, Nigeriërs, Suid-Afrikaners.

                      Mense uit alle stamme en volke en nasies.

                      Hulle het ‘n uitnodingskaartjie ontvang.

                      Hulle het geantworrd.

                      En hulle het gekom na die bruilof.

 

                      Baie het nie opgedaag nie.

                      Party het gesê hulle is te besig.

                      Ander wou eers dink daaroor.

                      Party het ja gesê maar nie gekom nie.

 

                      Op die laaste nippertjie het die bruidegom sy helpers uitgestuur.

                      Hulle het die mense op die strate gaan nooi: tollenaars, prostitute, dobbelaars, alkholiste...

                      Baie van hulle het onmiddellik ja gese en gekom.

 

                      Daar is nie plek vir ‘n muis nie.

                      Daar is nie een enkele plek oop nie.

                      En dit gons soos wat almal gesels.

                      Daar is ‘n ongekende vreugde.


Dis feitlik tyd vir die groot oomblik.

Daar kom ‘n vreemde stilte.

Almal draai na die deur links agter.

Dis nog toe.

Dit staan al vir eeue toe.


[ Musiek ]


Die groot deur gaan oop.

                      God die Vader staan in die deur.

                      Hy straal soos ‘n skerp lig.

                      Hy het eeue lank gewag vir hierdie dag.

                      Hy het nie sent teruggehou nie.

                      Dit moet die mooiste en grootste bruilof wees wat daar ooit was.

                      Langs Hom staan die bruid.

                      Almal lyk verbaas.

                      Niemand het gedink dat sy vandag hier sou staan nie.

                      So baie keer was sy ontrou aan haar bruidegom.

                      So baie keer het sy van hom vergeet.

                      So baie keer agter die baals en die afgode aangeloop.

                      Sy moet eintlik ‘n swart rok dra.

 

                      Vandag staan sy langs die Vader.

                      Sy het fyn, helder blink klere an.

                      Sy lyk nuut.

                      Silwerskoon.

                      God die Vader het gesê Sy kan fyn, helder blink klere aantrek.

 

Dan begin die orkes te speel.

                      Harpe, liere, tromme, trompette, simbale, tamboeryne, orrels, fluite, sksofone, kitare...


[ Musiek hoogtepunt]


God die Vader stap vorentoe.

                      Langs Hom stap die bruid.

                      Sy lyk asemrowend.

                      Sy’t ook eeue gewag vir hierdie dag.

                      Soms moedeloos geraak - maar aangehou wag.


Dan verskyn die bruidegom voor in die paadjie.

                      Hy lyk soos ‘n Ridder op ‘n wit perd.

                      Sy oë het soos vuur gevlam, en op sy kop was daar baie heerserskrone. (19:12)

                      Vir hierdie dag het Hy geleef.

                      Vir hierdie dag het Hy gesterf.

                      Hy stap stadig in die paadjie af.

                      Tot reg voor die God die Vader.

                      Die Vader skud Sy hand.

                      Baie geluk my Seun: Jy het hard gewerk vir haar. Sy’s joune.

                      “Dankie Vader” sê Hy.

                      Die bruid haak in by die bruidegom.

                      Vir ewig, belowe Hy.

                      Vir ewig, belowe Sy ook.


Dan staan die skare op.

                      Duisende en duisende mense.

                      Miljoene en miloene engele, serafs en gerubs.

                      Hulle roep: "Amen! Prys die Here!" (19:4)

                      Weer en weer en weer.

                      Dit klink soos die geluid van ‘n groot watermassa.

                      Dit klink soos die gedruis van die see; soos die Victoria-valle wat afkom.

                      Dit dreun soos Donderweer.

                      "Amen! Prys die Here!"

                      Die groot dag het aangebreek.

                      Die dag waarvoor ons soveel eeeue gewag het, het gekom.

                      Dan buig die hele skare in verwondering.


Dan beweeg almal na die onthaal.

                      God die Vader is die gasheer.

                      Daar is miljoene mense.

                      Elkeen se plek sorgvuldig gedek.

                      Elkeen se naam (en sy nuwe naam) by sy plek.

                      Alles is asemrowend mooi.

                      Daar was kos - die beste.

                      Oorvloed.

                      Niemand sal ooit weer honger opstaan nie.

                      En wyn - die beste.

                      Die vreugde sou nooit weer stop nie.


Die bruidegom staan op vir Sy toespraak.

                      Ek kon duidelik die gate in Sy hande sien.

                      HY begin praat.

                      Daar’s oorwinning in Sy stem.

                      "Kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly; julle sal sy volke wees, en God self sal by julle wees as julle God. 4 Hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verbygegaan." (21:3-4)


Toe het God die Vader ook opgestaan:

                      Daar was ‘n doodse stilte.

                      Hy het stadig begin praat:

                      Sy stem was beslis. Seker.

                      "Kyk, Ek maak alles nuut. Skryf hierdie woorde op, want hulle is betroubaar en waar. Dit het klaar gebeur. Ek is die Alfa en die Omega, die Begin en die Einde. Aan elkeen wat dors het, sal Ek te drinke gee uit die fontein met die water van die lewe, verniet. 7 Elkeen wat die oorwinning behaal, sal dit alles kry, en Ek sal sy God wees, en hy sal my seun wees.”


En toe het die feesmaal begin...


◘ SLOT:


Sal dit nie wonderlik wees om die bruilof van die Lam te beleef nie?

                      Jy word genooi na die bruilof van die Lam.

                      Daar’s ‘n plek vir jou gedek.

                      Jou naam (en jou nuwe naam) sal daar wees.

 

                      Wie mag gaan?

                      Elkeen wat Sy klere was in die bloed van die Lam.

                      Elkeen wat hulle sonde laat afwas deur Jesus Christus.

                      Elkeen wat Hom aannneem as Verlosser.

                      Elkeen wat Hom liefhet met hart en siel en verstand.

                      Jy’s genooi.

                      Hy wag vir jou antwoord.

 

                      Wat gebeur met die wat nie na die onthaal genooi is nie.

                      Of hulle wat nie wil gaan nie?

                      "Maar dié wat bang en ontrou geword het, die losbandiges, moordenaars en onsedelikes, bedrieërs en afgodsdienaars en al die leuenaars, hulle lot is die poel wat met vuur en swael brand, dit is die tweede dood." (21:8)


Hier is jou uitnodigingskaartjie (Bybel).

                      Jy moet self antwoord.


[ Stilgebed ]