SUIDERKRUIS-GEMEENTE

OGGENDDIENS: 14 Jan 2007

TEMA: “Julle is die sout van die aarde”

LITURGIE

WIE

WAT

DETAIL

BORD/MUSIEK

 

Vooraf musiek

 

Afkondig

Liturg

Welkom & groet

 

welkom-1

Liturg

Gebed

 

Stilgebed-1

Liturg

Oproep tot lof

Waarvoor wil jy dankie sê?

            “sonde vergewe” (ps103)

            “Siekte genees”

            “Red van die graf”

            “Liefde en ontferming kroon”

Foto 1
MG

Lof

Aan God al die eer (1-r-2-r) 635

Om die Here te prys (1-4) 949

Wherever I am (2x) 1075


Oom Chris hierdie week 90 (Ps 103)


Daarom (Flam 34) (1-r-2-s1-s2) 706

Vader, ons eer U (1-3) 1051

635

949

1075


Foto 2


706

1051

Liturg

Doopouers

Oupas/oumas

Liturg

Liturg

Leiers

MG

Doop

Doopformulier

Doopouers kom na vore: James & Elri Joubert

Baba ingebring: Elmor James Joubert (2006-09-06)

Doopvrae en beloftes

Doopbediening

Gelukwensing en Bybels: Oom Charl & t Mettie

Lied: Jesus Heer op Wie ons hoop (1-2) 289

Doop3


Foto3
289

Liturg

Oproep tot aanbidding

Gebed deel van ‘n christen se lewe - moeilikste gebed = vorm my

foto4

MG

Aanbidding

Soos die klei in die hand van die pottebakker (1-2)


Aanbidding: Worship offers a great challenge: to live in fear of God while walking with him in friendship.


Hemelvader, ek aanbid U (1-r-1-r)

1001


foto5


723

 

 

Record aan

Klank: Record

Ouderling

Voorbidding

 

1477

Liturg

Skriflesing

Luk 4:14-22, Mat 12:15-21

Skrif-1

Liturg

Preek

Waar pas ons in?

Preek

Almal

Toewyding

 

1477

Liturg

Gebed

 

1477

 

 

Record af

Klank: Stop Record

Diakens

Offergawe

Afkondings op bord

Dankoffers-4

afkondig

Liturg

Afkondigings

 

afkondig

MG

Lied

“The Spirit of the Lord” (2x)

“Gaan dan heen” (r-1-r-2-r)

1027

762

Liturg

Seën

 

 


PREEKSKETS


INLEIDING


Afgelope twee weke: sout en lig


Waar pas ons in God se plan met die wêreld?

Wat is ons taak?

Hoe moet ons gemeente lyk?

Wat moet ons doen?


Iemand se intreeboodskap is belangrik:

                      Dominee se intreepreek

                      President se intree boodskap

                      Bruidegom se intree “speech”

                      Nuwe skoolhoof se toespraak.


Jesus se intreeboodskap:

                      Sinagoge (4:16-17)

                      Jesus se gewoonte (4:16)

                      Sinagoges net so vol foute en gebreke soos vandag se kerke - tog gaan Jesus.

                      Ons moenie wegbly nie (Hebr 10:25)

                      Jesus kom terug in Nasaret (na versoeking)

                      Gee vir Hom die boekrolle van Jesaja.

                                  Was dit die gedeelte wat gelees moes word?

                                  Of wou Jesus juis uit daardie gedeelte lees?

                                  Of was God se tydsbeplanning so perfek?

                      Staan op en lees.

                      Gaan sit dan en verduidelik. (Luk 5:3, Mat 5:1-2, 13:1-2, Joh 8:2, Hand 16:13)

                      Jesus lees van Jes 61:1-2


Die Gees van die Here is op my om

                      Goeie nuus aan armes te preek

                      Die wat gebroke van hart is te genees

                      Vrylating van gevangenes aan te kondig

                      Gesig van die blindes te herstel

                      Die wat verdruk word te bevry

                      Jubeljaar aan te kondig

Dis Jesus se missie

Dis hoe Hy Sy opdrag in die wêreld verstaan.


EERSTE VRAAG: WAT WIL GOD DOEN IN DIE WêRELD?


Goeie nuus aan armes (4:18b)

 

                      euangelizo

                      "bring or announce good news."

                      eu, "well ... to be well off, fare well, prosper,"[6] and angelos, "a messenger, envoy, one who is sent,"


Armes?

                      Mense sonder geld

                      Ook die armes van gees (Mat 5:3)

                      Ook sekere groepe mense in die samelewing: weduwees, weeskinders, ...

                      Ryk mense bedreig deur Jesus se boodskap. (Luk 18:24-25)

                      Vir die armes bring Jesus se boodskap sekuriteit.

                      Wel rykes wat positief reageer: Saggeus, Josef van Arimatea, Maria Magdelena)


Punt:

                      Jesus het gekom om by die mense uit e kom wat nie altyd voor in die koor sit nie..

                      Die wat nie genooi word na elke funksie en grand geleentheid toe nie...

                      Die wat nie belangrik is nie...

                      Die wat nie die invloed in die dorp het nie...


As ons soos Jesus wil wees, sal ons ons moet besig hou met die minder belangrike mense.“verbryseld van hart is, te genees” (OAV) (4:18c)

 

                      Hierdie frase in ouer vertalings soos KJV

                      Meer moderne vertalings bevat dit nie.


Wie is die mense wiese harte verbrysel of gebroke is?

                      Alle mense wiese harte stukkend is oor een of ander iets

                      Geliefde verloor

                      Gesondheid

                      Huweliksmaat

                      Beroep

                      Kinders...


Jesus self het hierdie emosies ervaar:

                      Lees van vroeg af nie meer van sy pa (Josef) nie

                      Lasarus dood

                      In rug gesteek deur vriende.


En Jesus kondig aan: Dis waarvoor Ek hier is.

                      Om mense wiese harte stukkend is, heel te maak.


Paulus skryf jare later:

                      “Wees bly saam met dié wat bly is en treur saam met dié wat treur.” (Rom 12:15)


Jesus het gekom vir elkeen wiese hart stukkend is.


vrylating vir gevangenes uit te roep (4:18d)


Wie is die gevangenes?

                      Mense wat fisies in die tronk is

                      Gaan dit hier oor tronkbediening?

                      Moet osn fisies mense bevry uit tronke

                      Is ons missie om almal wat agter tralies is uit te kry?

                      In Suid Afrika sal dit ‘n leleike ding wees...


Jesus het fisies nooit mense uit tronke uit gehaal nie.

                      Hy het nooit met die keiser gaan praat oor tronke nie.

                      Hy het nie ‘n tronkbediening begin nie.

                      Hy was nie ‘n “jailbreaker” nie


Dit gaan hier oor baie meer as ‘n fisies tronk met tralies:

                      Allerhande tronke waarin mense hulle bevind

                      Depressie

                      Gewoontes

                      Skuld

                      Sonde

                      Verslawing

                      Pornografie

                      Geld en dobbel

                      Drank

                      Pille


Jesus sê nie - Ek is hier om hulle te veroordeel en te vertel hoe verkeerd dit is nie.

Ek is hier om hulle te bevry.

                      Los te maak

                      Bande te breek


Ons word geroep om mense vry te maak.


herstel van gesig vir blindes (4:18e)


As ons die evangelies lees - Jesus het letterlik blinds laat sien

                      Dink aan man in Joh 9

                      Blinde Bartimeus in Mark 10:46


As Johannes die Doper uit die tronk vra of Jesus die Messias is...

                      "Gaan vertel vir Johannes wat julle gesien en gehoor het: blindes sien, lammes loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek, aan armes word die evangelie verkondig.” (Luk 7:22-24)

                      Al die dinge het letterlik gebeur!


Maar Jesus het meer as dit gedoen:

                      In Joh 9 beweeg Jesus self van letterlike blindheid na geestelike blindheid.

                      Gaan nie net oor mense wat fisies blind is nie.

                      Gaan ook oor mense wat geestelik blind geraak het.


In ons dag is daar baie mense wat “blind geword het” vir die waarheid.

                      Sien nie meer vir God raak in hulle lewe nie

                      Sien nie meer die dinge wat Hy doen nie

                      Sien nie meer Sy grootheid raak nie

                      Sien nie meer hulle eie sonde raak nie


Ons moet in hierdie jaar mense weer help om te sien.


om onderdruktes in vryheid uit te stuur (4:18f)


Wie was onderdruk in Jesus se tyd?

                      Rykes onderdruk armes

                      Farriseërs het mense onderdruk

                      Slawe en daglonersIn ons tyd is daar ook mense wat onderdruk word:

                      In elke land of wêrelddeel is daar groepe wat onderdruk word.

                      In baie kulture waord vroue onderdruk en gebruik.

                      Dikwels word ongeskoolde werkers onderdruk

                      Dagloners.

                      Mense wat in skuld geraak het by ander.

                      Dikwels word verslaafdes onderdruk

                      Soms enkelvroue met kinders


Die mode is vandag om onderdruktes te bevry.

                      Elke politieke part doen dit.


Jesus se dissipels moet ook betrokke wees hierby.

                      MAAR nie met bymotiewe nie.

                      Omdat ons regtig omgee.

                      Ons sal hierdie jaar mense wat onderdruk word, moet bevry.


genadejaar van die Here aan te kondig (4:19)


Ons het laasjaar oor die jubeljaar gepraat.

                      Hele lewe is ingedeel in tydvakke van 7

                      7 dae is een week.

                      Moet 6 dae werk en een dag rus.

                      Moes ses jare werk en 7e jaar rus.

                      Na elke 7 siklusse van 7 jaar was daar ‘n jubeljaar.

                      Dan moes skuld afgeskryf word, slawe losgelaat word ens.

                      Dit was ‘n jaar van vryword.

                      oor begin.

                      God se genadejaar.


Jesus sê Hy is hier om God se genadejaar aan te kondig.

                      Om vir mense te sê: God spreek jou vry!

                      Hy skryf jou skuld af!

                      Hy laat jou weer oor begin!


Is dit nie ‘n boodskap wat mense vandag brand om te hoor nie?

Sal dit nie wonderlik wees as ons hierdie jaar gaan verkondig “God spreek jou vry!”


WAAR PAS ONS IN?


Jesus lees hierdie woorde uit die boekrolle van Jesaja.

                      Honderde jare voor Jesus sê Jesaja hierdie woorde: “Die Gees van die Here is op my...”

                      Wanneer Jesus kom sê HY dieselfde woorde.

                      En ons?

                      Is dit nie dieselfde Gees wat vandag op ons is nie?

                      Het die Heilige Gees nie in ons harte kom bly nie?


As dit is wat Jesus kom doen het, moet dit waarskynlik ook wees wat ons moet doen.

                      Ons is Sy liggaam - ons moet die dinge doen wat Hy wil doen.


"Dít verseker Ek julle: Wie in My glo, sal ook die dinge doen wat Ek doen; en hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat Ek na die Vader toe gaan. (Joh 14:12)


Waarvoor roep die Here ons hierdei jaar?

Wat is Suiderkruis se rol?

                      Goeie nuus aan armes (4:18b)

                      “verbryseld van hart is, te genees” (OAV) (4:18c)

                      vrylating vir gevangenes uit te roep (4:18d)

                      herstel van gesig vir blindes (4:18e)

                      om onderdruktes in vryheid uit te stuur (4:18f)

                      genadejaar van die Here aan te kondig (4:19)


Dis wat Jesus kom doen het.

Dis waarmee ons ons besig moet hou hierdie jaar.

 

                      Ons hoef nie die wêreld te verander nie.

                      Ons moet net dag vir dag die goeie nuus bring aan die armes

                      Mense wiese harte stukkend is help genees

                      Mense wat in allerhande tronke sit bevry

                      Mense wat God nie meer kan sien nie, help om God weer te sien

                      Mense wat onderdruk word, vrymaak

                      En die genadejaar van die Here aankondig


WAAR PAS JY IN?


Jy is die kerk!

Jy is die gemeente!

Jy’s Sy liggaam!

Hy stuur jou!

Gaan

                      bring die goeie nuus aan die armes

                      genees mense wiese harte stukkend is

                      bevry mense wat in allerhande tronke sit

                      help mense wat God nie meer kan sien nie om God weer te sien

                      maak mense vry wat onderdruk word

                      kondig die genadejaar van die Here aan


SLOT


Abraham was stokoud

Isak was ? dagdromer

Jakob was ? leuenaar

Lea was baie lelik

Josef is mishandel

Moses het gehakkel

Gideon was bang

Simson was ? ontugtige

Ragab was ? prostituut

Timoteus was baie jonk

Dawid pleeg ? moord

Jona het weggehardloop van God

Naomi was ? weduwee

Job was bankrot na rampspoed

Petrus het Jesus verraai

Martha was oor alles bekommerd

Saggues was baie kort

Timoteus het ? maagseer gehad

EN----------

Lasarus was dood!


So geen verskonings meer nie – God sien jou volle potensiaal raak om in Sy diens te gebruik.


"Jesus didn't die to make you nice. He died to make you dangerous!"

Dudley Hall