SONDAG 21 Jan 2007

SUIDERKRUIS GEMEENTE

Aanddiens

LITURGIE


WIE

WAT

DETAIL

BORD/MUSIEK

 

Vooraf musiek

 

Afkondig / program

Liturg

Welkom & groet

 

welkom

Liturg

Gebed

 

Stilgebed

Liturg

Oproep tot lof

Seun met hande in lug (duisend dankies)

1471

MG

Lof

“Ancient of Days” 623


I am a beautiful child of God . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


“Beeld van God” 665

“I have decided” 805

“Bly volhard soos atlete” 653

623


1450


665

805

653

Liturg

Oproep tot aanbidding

A baby is Gods way of saying

1465

MG

Aanbidding

“Daarom” (1,r,2,r,s1,s2)

“Come” 673

“In die hemel is die Heer” 812

“There is none like You” (1022)

706

673

812

1022

 

 

Record aan

Klank: Record

Ouderling

Voorbidding

 

 

Liturg

Skriflesing

(Mat 10:3; Mark 3:18; Luk 6:14; Hand 1:13).

Skrif

Liturg

Preek

Wat het van die eerste 12 geword?

Preek

Almal

Toewyding

 

Stilgebed

Liturg

Gebed

 

Stilgebed

 

 

Record af

Klank: Stop Record

Diakens

Offergawe

CD - Afkondings op bord

afkondig

Liturg

Afkondigings

 

 

MG

Lied

“Die eis wat Jesus altyd”

701

Liturg

Seën

 

Foto2
PREEKSKETS

(Inligting uit Engelse artikel en boek van Fox - Book of the Martyrs)

ANDREAS


Broer van Petrus

Seun van Jona

Bly in Betsaida / Kapernaum

Visserman

Bring broer na die Here toe (Joh 1:40)

3 lande noem hom hulle heilige: Russia, Scotland and Greece

Sterf in Agaie (Griekeland) in dorpie Patra

                      Goewerneur se vrou: genees - kom tot bekering

                      Goewerneur se broer kom tot bekering

                      Goewerneur baie kwaad - kruisig

                      Andreas vra om nie aan dieselfde Kruis as Jesus gekruisig te word nie

                      Sterf daarom aan ‘n x-kruis

                      Vandag genoem: Saint Andrew’s cross

Teken: x-kruis, 2 gekruisde visse


BARTLOMEUS


Ander naam: Natanael

Seun van Talmai

Bly in Kana in Galilea

Sendeling in Armenië

Na alle waarskynlikheid: Kom van koninklike afkoms

Naam beteken: Seun van Tolmai of Talmai (2 Sam 3:3)

Talmai was koning van Gesur

            Pa van Maaka (Dawid se vrou) - Absalom se ma

Kom in al die dissipellyste voor: (Matthew 10:3; Mark 3:18; Luke 6:14; Acts 1:13).


Batholomew Nathanael, son of Talmai, lived in Cana of Galilee.

Eertse naam waarskynlik Natanael

Jesus noem hom: “‘n ware Israeliet, ‘n man in wie daar geen bedrog is nie.” (Joh 1:47)

Roeping beskryf in Joh 1:43-51


Tradisie: groot navorser van die Skrifte - bestudeer die wet en profete

Preek saam met Filippus in Frigië en Hiërapolis asook in Armenië.

Armeniaanse kerk beskou hom as hulle stigter.


Sterf as martelaar in Indië - met messe opgesny.


Simbool: 3 paralelle messe


JAKOBUS, DIE OUDSTE


Seun van Sebedeus en Salome

Boanerges - “manne van die donder” (Mark 3:17)

Broer van Johannes die apostel.

Visserman

Woon in Betsaida / Kapernaum / Jerusalem

Preek in Jerusalem en Judea

Onthoof deur Herodus in 44nC (Hand 12:1-2)

Deel van die binnekring van Jesus

Sy naam kom altyd voor saam sy broer (Johannes) se naam (Mark 1:19-20; Matthew 4:21; Luke 5:1-11).


Man van moed en vergifnis

Man sonder jaloesie - leef in skadu van Johannes

Eerste martelaar uit die 12 dissipels.


Tekan: 3 skulpe - teken van sy pelgrimstog by die see


JAKOBUS DIE KLEINSTE


Seun van Alfeus (Cleopas) en Maria

Bly in Galilea

Broer van apostel Judas

Skryf die brief Jakobus in die nuwe Testament

Preek in Palestina en Egipte

Gekruisig in Egipte

Tradisie sê dat sy liggaam daarna opgesaag is in stukke.


Teken: saag


JOHANNES


Johannes Boanerges: seun van Sebedeur en Salome

Broer van Jakobus

Staan bekend as die geliefde dissipel.

Visserman

Woon in Betsaida / Kapernaum / Jerusalem

Deel van binnekring

Skryf Evangelie van Johannes, 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes en Openbaring

Preek in kerke in Klein-Asië

Verban na die eiland Patmos: later bevry en sterf ‘n natuurlike dood

Een van die mees prominente dissipels.

                      Man van aksie

                      Baie ambisieus

                      Kort van humeur

                      Tweede naam: manne van die donder

                      Hy en Jakobus kom uit ‘n welgestelde familie

                      Pa gebruik gehuurde werkers in sy visser besigheid (Mark 1:20)

                      Kon dalk beter voel as die res

                      Hegte band met Petrus


Later in sy lewe: baie verander - konsentreer op die Here se gebod om lief te hê


Op ‘n stadium het iemand vir hom ‘n beker met gif gegee - oorleef dit.

Sterf van natuurlike oorsake.


Simbool: beker met slang


JUDAS


Judas Thaddeus of Lebbeus - seun va Alfeus / Cleopas en Maria (letterlik 3 name)

                      

Mark 3:18 Thaddeus

                      Mat 10:3 Lebbeus

                      Van was Thaddeus

                      Luk 6:16 en Hand 1:13 “Judas die broer van Jakobus”

                      Ook genoem Judas die Seloot


Broer van Jakobus die jongste

Woon in Galilea

Preek in Assirie en Persië

Sterf as martelaar in Persië


‘N Gewelddadige nasionalis

Droom van ‘n wêreldmag met sy volk (Chosen People) aan die stuur

(John 14:22 NIV) he asked Jesus at the Last Supper, "But Lord, why do you intend to show yourself to us and not to the world?"

Hy wou hê Jesus moet ‘n koning wees - nie ‘n Verlosser aan ‘n kruis.


Gaan preek by Edessa naby Eeufraat rivier

Baie mense genees en baie bekeer

Met pyle doodgeskiet by Ararat.


Simbool: Skip (visserman)


MATTHEUS


Mattheus of Levi - “a gift of God”

Seun van Alfeus

Jakobus die jonger een - waarskynlik sy broer

Woon in Kapernaum

Belastinggaarder of tollenaar

            Jode het die belastinggaarders gehaat

            Jode sien hulle soos prostituete en heidene

            Tollenaars leen geld aan mense om hulle belasting te betaal - Cash Loan - hoë rente

Uit die aard van sy werk kon hy goed skryf.

                      Skryf brief aan Jode in Hebreeus

                      Skryf die evangelie volgend Mattheus

Roeping beskryf in Mark 2:14, Mat 9:9, Luk 5:27-28

Sterf as martelaar in Etiophië.

Simbool: 3 geldsakke


PETRUS


Simon Petrus - seun van Jona

                      Griekse naam: Simon (Mark 1:16; John 1:40, 41)

                      Hebreeuse naam: Sefas (1 Corinthians 1:12; 3:22; 9:5 and Galatians 2:9).

                      Albaie name beteken ROTS

                      

Woon in Betsaida en Kapernaum

Visserman

Getroude man (1 Kor 9:5)

          Josephus described the Galileans this way, "They were ever fond of innovation and by nature disposed to change and delighted in sedition. They were ever ready to follow the leader and to begin an insurrection. They were quick in temper and given to quarreling and they were very chivalrous men."

          The Talmud says this of the Galileans, "They were more anxious for honor than for gain, quick-tempered, impulsive, emotional, easily aroused by an appeal to adventure, loyal to the end."

          He stands out as a spokesman for all the Apostles. It is he who asked the meaning of the difficult saying in Matthew 15:15. It is he who asked how often he must forgive. It is he who inquired about the reward for all of those who follow Jesus. It is he who first confessed Jesus and declared Him as the Son of the Living God. It is he who was at the Mount of Transfiguration. It is he who saw Jairus' daughter raised to life. Yet, it is he who denied Christ before a maiden. He was an Apostle and a missionary who laid down his life for his Lord. It is true, Peter had many faults, but he had always the saving grace of the loving heart. No matter how many times he had fallen and failed, he always recovered his courage and integrity.

Werk hoofsaaklik on der die Jode - gaan sover as Babilonië

Deel van die binnekring

Skryf briewe van Petrus

Onderstebo gekruisig in Rome


Simbool: Onderstebo kruis


PHILIPPUS


Woon in Betsaida (soos Petrus en Andreas)(Joh 1:44)

Waarskynlik ook ‘n visserman

Onseker of dit dieselfde Filippus is as in Hand 8

Lei vir Natanael na die Here toe.

“Man met warm hart en pessimistiese kop”

Preek in Frigië

 Sterf as martelaar in Hiërapolis: opgehang

Vra vooraf dat sy liggaam nie in linne toegedraai word maar in papirus.


Simbool: Mandjie (agv sy aandeel in die vermeerdering van die brood)


SIMON


Simon die Seloot

Kaanaaniet (moontlik gekleurd) (Mat 10:4, Mark 3:18)

                      fanatiese Joodse nasionaliste

                      Veg vir die “purity of their faith

                      Baie ooreenkomste met Pagad in ons tyd.

                      Haat die Romeine

                      Jerusalem vernietig agv hulle haat vir die Jode.

                       Josephus says the Zealots were reckless persons, zealous in good practices and extravagant and reckless in the worst kind of actions.

                      Wonderwerk dat hy en Mattheus saam werk in dieselfde span.

Woon in Galilee.

Sterf aan kruis


Simbool: Vis wat op Bybel lê (Visserman wat nou mense vang)


THOMAS


Thomas Didimus (Thomas = Hebreeus, Didimus = Grieks)

Somtyds ook Judas genoem.

Woon in Galilea

                      Thomas appeared in the raising of Lazarus (John 11:2-16), in the Upper Room (John 14:1-6) where he wanted to know how to know the way where Jesus was going. In John 20:25, we see him saying unless he sees the nailprints in Jesus' hand and the gash of the spear in His side he will not believe. That's why Thomas became known as Doubting Thomas.


Preek in Persië en Indië

Sterf as martelaar naby Madras, by Mount Saint Thomas in Indië

                      Met spies doodgesteek

Simbool: Groep spiese, klippe en pyle.


SLOT:

1.         Gewone mense soos ons

2.         In die loop van 3 jaar in Jesus se teenwoordigheid verander hulle radikaal.

3.         Na Sy dood gaan vertel hulle dit regdeur die wêreld.

4.         Hulle almal betaal met hulle lewens daarvoor.

5.         SO REGTIG WAS JESUS VIR HULLE


Dissipelskap:

                      Word verander in Sy teenwoordigheid

                      Gaan vertel vir die wêreld wat jy glo

                      Betaal die prys daarvoor.

                      Net as Jesus se regtig is vir jou.
JUDAS


Judas Iscariot, the traitor, was the son of Simon who lived in Kerioth of Judah. He betrayed Jesus for thirty pieces of silver and afterwards hanged himself (Matthew 26:14,16).


Judas, the man who became the traitor, is the supreme enigma of the New Testament because it is so hard to see how anyone who was so close to Jesus, who saw so many miracles and heard so much of the Master's teaching could ever betray him into the hands of his enemies.


His name appears in three lists of the 12 Apostles (Matthew 10:4;


Mark 3:19; Luke 6:19). It is said that Judas came from Judah near Jericho. He was a Judean and the rest of the disciples were Galileans. He was the treasurer of the band and among the outspoken leaders.


It is said that Judas was a violent Jewish Nationalist who had followed Jesus in hope that through Him his nationalistic flame and dreams might be realized. No one can deny that Judas was a covetous man and at times he used his position as treasurer of the band to pilfer from the common purse.


There is no certain reason as to why Judas betrayed his master; but it is not his betrayal that put Jesus on the cross-it was our sins.


His apostolic symbol is a hangman's noose, or a money purse with pieces of silver falling from it.