SUIDERKRUIS-GEMEENTE

OGGENDDIENS: 22 April 2007

TEMA: “Wie se stem is dit”

LITURGIE

WIE

WAT

DETAIL

BORD/MUSIEK

 

Vooraf musiek

“Aan die Koning van die eeue” 634

Afkondig/program

Liturg

Welkom & groet

 

2500-50jaar

2501-50jaar

2502-kerkgebou

Liturg

Gebed

 

1477

Liturg

Oproep tot lof

Ps 89:6-11

Ps 93:1-5

Ps92:2-6

1484

MG

Lof

Prys die Here (bewegende agtergrond) (FLAM 23)

U Goedertierenheid

Daarom

963b

1042

706

Liturg

Doopouers

Oupas/oumas

Liturg

Liturg

Leiers

MG

Doop

Doopformulier

Doopouers kom na vore: Jos & Natasha Bosman

Babas ingebring

Doopvrae en beloftes

Doopbediening

Gelukwensing en Bybels: Oom Charl & t Mettie

Lied: Jesus het die kinders lief (KSL77). . . . . . . . . 838

Doop3


Foto3
838

Liturg

Oproep tot aanbidding

Vuil kind - verootmoediging - stilgebed

1485

MG

Aanbidding

“Heilig, heilig, heilig ek het swaar”


Luk 15


“Awesome God” (2x)

“In die hemel is die Heer” (Flam)

“Heilig, heilig, heilig” (LB170)

711
631

812

775

 

 

Record aan

Klank: Record

Ouderling

Voorbidding

 

Stilgebed-3

Liturg

Skriflesing

1 Sam 3

Skrif-1

Liturg

Preek

Wie se stem is dit? (Hoe weet ek as God praat?)

Preek

Almal

Toewyding

 

Stilgebed-3

Liturg

Gebed

 

Stilgebed-3

 

 

Record af

Klank: Stop Record

Diakens

Offergawe

Afkondings op bord

Elsabe speel

Dankoffers-

afkondig

Liturg

Afkondigings

 

Afkondig

MG

Lied

“Doen slegs U wil Heer” (1-3)

694

Liturg

Seën

 

1404

MG

Uitstaplied

“Jesus, alles gee ek U”

844
PREEKSKETS


Inleiding

Baie boeke hieroor geskryf

Oral soek mense antwoorde op hierdie vraag,

In ons eie lewe het ons dit intens ervaar in die afgelope tyd:

Aanoek gedoen vir betrekking in Wellington.

                      Baie tekens wat gewys het ons moet gaan

                      Onderhoud het goed afgeloop

                      Koffie saam Vriendin in gemeente: vertrou God vir nuwe dinge

                      Op daardie stadium ongelukkigheid met paar dinge beleef: gedink dis tyd om aan te gaan

                      Feit dat ons maande gelede vakansie in Kaap bespreek het: ideale kans om huise te kyk

                      Een of twee keer ‘n aanduiding uit die Bybel gekry

            Ek en Tersia het vas geglo ons gaan.

                      Die kinders was baie opstandig

                      Ouma het dit nie gesê nie - maar sy wou nie gaan nie.

            Die punt is:

                      hoe weet ‘n mens wat die Here sê?

                      Hoe weet ek wanneer Jy praat?

                      Hoe weet ek wanneer Hy roep?

            In die tussentyd het ons gehoor dat ons nie die werk kry nie.

                      Aanvaar nou dis God se keuse.

                      Maar die groot vraag bly: hoe weet ek dis God wat met my praat.

                                  As iemand sê: Hou moed, die Here sal uitkoms gee...

                                  As ek ‘n werksaanbod kry?

                                  As ek moet besluit of ek my werk gaan los en ‘n besigheid gaan begin?

                                  Huweliksmaat?

                                  Werk?

                                  Hoeveel kinders?

                                  Watter skool?

                                  Moet ek bevordering aanvaar of nie?


◘Verhaal van Samuel


Verhaal van Samuel

Wie se stem is dit?

Hoe weet mens of dit die Here is wat praat?


Ou Testament : God praat op verskillende maniere met mense

Genesis - man tot man

God loop saam met Adam en Eva in die tuin.

Abraham (Gen 18)

Eksodus - Deut: Berg, vuur, aardbewings....

Moses en die brandende bos (Eks 3)

Moses op Sinaïberg

(Eks 19:16 “Met dagbreek die derde dag was daar donderslae, weerligte en ‘n donker wolk op die berg.”

Koningstyd: profeet

Profetetyd: profete

Job: Stormwind

Baie ander:

Skepping

Engele

Drome

Visioene

Loting

Urim en Tummim(Num 27:21)

Fluistering

Vuur / Brandende bos

Prediking

Tekens (bv Vlieswol)

Wonderwerke

Skrif teen muur

Donkie wat praatNuwe Testament

Engel / drome

Jesus

Vroeë kerk: predikers, briewe van paulus

Baie ander:

Natuur

Engele

Drome

Gebed

Profete

Loting

Tekens en wonders

Predikers

Skrif

Mense


Hebreers: baie maniere ... Sy Seun


◘ Hoe praat God vandag?


Hy kan enige manier gebruik

Natuur

Engele

Drome

Gebed

Profete

Loting

Tekens en wonders

Predikers

Skrif

Mense


Hoofsaaklik deur Sy Woord


◘ Wat beteken dit vir ons?

1. Bewuswording

Wat dink ek sê die Here vir my?

Waarvoor roep Hy my?

Wat laat my dink Hy roep my?


2. Maak informasie bymekaar

Byvoorbeeld: as ek glo die Here wil hê ek moet ‘n dominee word

                      Het iemand al ooit so gedagte geopper?

                      Het ek die gawes wat nodig is vir die soort bediening?

                      Glo ek die Here roep my?

                      Hoe sê die Here dit vir my?

                      Watter dinge staan in die pad?

                      Watter ander stemme hoor ek?

                      Waar kan ek gaan studeer?

                      Wat het ek nodig?

                      Watter implikasies het dit vir my?


3. Maak ‘n keuse

Gebruik al die inligting, aanvoeling - en maak ‘n keuse


Paar riglyne (uit Hoor God se stem - Blackaby)

                      Sal my besluit God eer?

                      Soek ek ‘n verskoning om handdoek in te gooi?

                      Wat sê die Woord (God lei jou nooit in stryd met die Woord nie) - Wag eerder te lank

                      Pasop vir halwe waarhede

                      Belangrik: moenie haastig wees om ‘n keuse te maak nie.


Henry Blackabie vertel dat hy in Taiwan gaan optree

                      Terwyl hy praat, het die Gees van die Here oor die mense in die vertrek gekom.

                      Gevoel van gebrokenheid voor God.

                      Mense kom spontaan na vore om te bid.

                      Sien jong man wat snik terwyl hy bid.

                      Kniel langs hom: “My broer, dit lyk asof jy in groot nood verkeer. Ek voel God het met jou gepraat. Wat het Hy gesê?”

                      Met sy gesig nat van die trane sê hy: God het beslis met my gepraat; Hy’t gesê ek moet China toe gaan en vir die mense daar van Jesus gaan vertel.

                      Blackaby vra: Besef jy dat dit jou lewe kan kos?

                      Jongman antwoord: “Ja meneer, dis juis wat ek pas met God uitgeklaar het.” (Hoor God se stem, p175)


4. Bevestiging

Het ek vrede oor die keuse wat ek gemaak het?

Glo ek steeds dis die beste keuse?

Glo ek steeds dis wat die Here wil hê?

            Het ek bevestiging uit die Woord?

            Het my vriende en mede-gelowiges ook vrede?


En as die Here nie duidelik vir my sê nie?


Dan vertrou Hy my om self te kies

                      Huweliksmaat

                      Werk

                      Water skool my kinders moet wees

Soms het die Here vir mense fyn detail gegee:

                      Bou van ark

                      Bou van tabernakel


Ander kere laat Hy die detail by ons.

                      Jona se uitstuur na Nineve

                      Kerk se struktuur as Hy opvaar

                      Uitstuur van 72

Ten slotte: nederigheid en versigtigheid


Geloof

Geloofsaansprake

Feilbaar

Wees altyd nederig oor dit wat die Here jou sê.


In 1831 het William Miller voorspel dat Jesus in 1843 sou terugkom.

                      Daniel 8:14 (heiligdom word na 2300 dae herstel)

                      Stel dae gelyk aan jare

                      Voorspel Jesus se koms tussen 21 Maart 1843 en 21 Maart 1844.

                      Baie mense glo dat hy ‘n openbaring van die Here ontvang het.

                      Los werke, verkoop huise...Jesus kom.

                      Grootwas die teleurstelling toe Jesus nie kom nie.

 

                      Verhaal van Samuel: wees versigtig

                      Maak seker wie praat

                      Maak seker wat Hy vir jou wil sê

                      Maak seker dis nie net jou eie drome of gedagtes nie.


Terug by die verhaal waarmee ons begin het:

                      Aanvanklik het ons gedink die Here roep ons Wellington toe.

                      Vir ‘n maand lank het ons dit geglo.

                      Daar het baie dinge gebeur wat ons so laat glo het.

                      Vandag weet ons: Hy roep ons nie Wellington toe nie.

                      Hoe weet ons dit?

                      Want ons het nie die werk gekry nie.

                      Wat is die punt?

                        1.         Dis nie altyd so maklik om te weet wat die Here se wil is nie.

                        2.         Ons raak soms haastig vir ‘n antwoord: God gee baie keer oor ‘n langer tyd die finale antwoord.

Henry Blackaby skryf: moenie vinnige besluite neem nie, gee tyd dat God met jou kan praat. As daar nie tyd is om daaroor te gaan bid en wag vir antwoorde nie, moenie dit doen nie.

                        3.         God kies nie wat vir ons die lekkerste is nie, maar wat vir Sy koningkryk die beste is.