SONDAG 22 April 2007

SUIDERKRUIS GEMEENTE

Aanddiens

LITURGIE

WIE

WAT

DETAIL

BORD/MUSIEK

 

Vooraf musiek

 

Afkondig / program

Liturg

Welkom & groet

 

welkom

Liturg

Gebed

 

Stilgebed

Liturg

Oproep tot lof

Aardbol

1455

MG

Lof

All over the world 620:1-3

Hy’s Jahwe 792 (alles)


Elke een behoort te weet 728

Soldaat vir Christus 999 (1, r, 2, r)

Helder skyn ons lig 777 (1-5)

How lovely on the mountain 785 (2x)

620

792


728

999

777

785

 

Uitstuur

Vorentoe roep en uitstuur

Lied: Gaan dan heen

1404

762

Liturg

Oproep tot aanbidding

Hoe kan ek jou prysgee?

1439

MG

Aanbidding

Abba Vader 611 (alles)

Heer ek het U lief 772 (alles)

611

772

 

 

Record aan

Klank: Record

Ouderling

Voorbidding

 

 

Liturg

Skriflesing

1 Tess 5:5-8

Skrif

Liturg

Preek

Gesondheid! Christen en drank?

Preek

Almal

Toewyding

 

Stilgebed

Liturg

Gebed

 

Stilgebed

 

 

Record af

Klank: Stop Record

Diakens

Offergawe

Afkondings op bord

afkondig

Liturg

Afkondigings

 

 

MG

Lied

“Ek lewe” 725

725

Liturg

Seën

 

Foto2

CHRISTEN EN DRANK

(Verwerking en vertaling van Diane S. Dew 1976, 1977, 1997)


1. Wyn opsig self is nie verkeerd nie, maar wel die oormatige gebruik (1 Pet 4:3)

 

3 In die verlede toe julle nog heidene was, is julle lewe lank genoeg beheers deur julle heidense begeertes: losbandigheid, wellus, dronkenskap, swelg-en drinkpartye en afskuwelike afgodery.

 

                        Griekse woord vir "wyn" in 1 Pet 4:3 kom van oinos; word ook gebruik in Luk 1:15; 1 Tim 5:23; Joh 2:3, 9, 10, etc.

 

                        Paulus sê Tim moet bietjie wyn vir sy gereelde maagprobleme gebruik..

 

1 Tim 5:23

 

                        Johannes die Doper (‘n Nasireer) (vgl Num 6:2-3; Rigt 13:4, 7, 14; Luk 1:15), het nooit wyn of sterk drank gedrink nie. Jesus vals beskuldig van dronkenskap net omdat Hy assosieer met mense wat drank gebruik.

Mat 11:19

 

                        Jesus se eerste wonderwerk: water in wyn

                           Joh 2

 

                        Vrywillige onthouding

 

1 Kor 9:25

Almal wat aan ‘n wedstryd deelneem, ontsê hulleself allerlei dinge. Hulle doen dit om ‘n verganklike oorwinnaarskroon te verkry, maar ons ‘n onverganklike.2. Dronkenskap in enige vorm word verbied


Spr 23:20 “moet jou nie ophou met suiplappe en vrate nie”

Luk 21:34 "Wees op julle hoede dat julle gees nie deur onmatige etery en drinkery en deur die sorge

van die lewe afgestomp word nie en dat daardie dag julle nie onverhoeds soos ‘n vangnet oorval nie.”

Rom 13:13-14 “Daar moet geen drinkery en uitspattigheid, geen ontug en onsedelikheid, geen rusie en jaloesie wees nie.”

Efe 5:18 “Moenie dronk word van wyn nie”

 

                        Levitiese priesters mag nie wyn drink nie

 

Lev 10:9; Eseg 44:21

 

                        Paulus se voorskrifte vir ouderling: nugter en nie verslaaf aan wyn

                      1 Tim 3:2-3; Titus 1:73. Dronkenskap ‘n probleem vanaf die vroegste tye

 

                        Ou Testament


Jes 56:13 “Hulle sê: "Kom, hier is die wyn, kom ons slaan die bier weg! Môre sal soos vandag wees, selfs nog baie beter."

Joel 3:3 “...en jong meisies verkoop het vir wyn om te drink.”


Nahum 1:10 “Al is julle inmekaargevleg soos dorings, en al is julle deurweek van drank, julle sal soos kurkdroë stoppels verbrand word.”

Hosea 7:5

By die fees van die vorige koning het hulle sy amptenare papdronk gemaak en was sy raadgewers onder die invloed van drank.


                1. Noag. Genesis 9:21, 24

                2. Lot. Genesis 19:31-36

                3. Nabal. 1 Samuel 25:36-38

Toe Abigajil by Nabal kom, het hy in sy huis ‘n feesmaal gehad soos ‘n koning. Nabal was opgeruimd en baie dronk.

                4. Uriah. 2 Samuel 11:1-17

Toe het Dawid hom geroep en saam met hom geëet en gedrink. Hy het hom selfs dronk gemaak.

                5. Amnon. 2 Samuel 13:28

Absalom het sy lyfwagte beveel: "Julle moet oplet: net as Amnon lekker jolig raak van die wyn, sal ek vir julle die teken gee. Slaan hom dood. Moenie bang wees nie: ek gee mos self die bevel. Pak hom. Moenie weifel nie."

                6. Elah. 1 Kon 16:9

                7. Ben-hadad. 1 Kon 20:16, 12

                8. Belsassar en sy prinse, vroue en byvroue Daniel 5:1-6

 

                        Vroeë kerk


                  1 Kor 5:11, 13

Wat ek geskryf het, was dat julle nie moet omgaan met iemand wat homself ‘n gelowige noem, maar wat onsedelik of geldgierig of ‘n afgodsdienaar of kwaadprater of dronkaard of bedrieër is nie. Met so iemand moet julle nie eens saam eet nie.

                  1 Tess 5:7-8

Dié wat slaap, is van die nag; en dié wat hulle dronk drink, is van die nag.4. Waarom is oormatige drankgebruik sonde?


         A. Beskadig liggaam.


Gen 49:12 “Sy oë is donkerder as wyn, sy tande witter as melk.”

Spr 23:29-30, 35

Wie is dit wat sug en steun, wat rusie maak en kla, onnodig seerkry en bloedbelope oë het?

30 Dit is dié wat tot laat sit en drink, dié wat aanhou proe aan drank.

31 Moenie dat die wyn jou verlei as dit so rooi is, so vonkel in die beker, so lekker smaak nie.

32 Agterna pik hy soos ‘n slang, spoeg hy gif soos ‘n kobra.

33 Dan sien jy vreemde dinge en praat jy verkeerde dinge;

34 dit voel of jy op die oop see lê, of jy bo-op ‘n seilskip se touwerk lê

Jes 28:7

Maar ook die priesters en profete hier in Jerusalem slinger en waggel van dronkenskap; hulle slinger, hulle is beneweld, hulle waggel van die wyn en die drank; die profete slinger wanneer hulle gesigte moet uitlê, die priesters loop twee rye spore wanneer hulle regsbeslissings moet maak.

8 Al die tafels is vol braaksel, daar is nie ‘n plek wat nie bemors is nie.


          B. Dit bind die persoon wat dit gebruik


                       Jes 5:11 ("till wine inflame (pursue, Lit.) them")

Ellende wag vir dié wat vroeg in die môre opstaan om agter sterk drank aan te loop en hulle tot laataand dronk te drink aan wyn.


                       Jes 28:1 ("overcome" = Lit., "smitten")

                       Luk 21:34 ("overcharged" = "weighed down" or "overpowered")

 

1. Dis ‘n verslawing

 

Spr 23:35

 

2. Dit mislei (Proverbs 20:1; 23:31-34) en vernietig die hart/verstand (Hosea 4:11).


     C. Verbind aan ‘n opstandige hart


                   Deut 21:20

“Hulle moet vir die leiers van die stad sê: ‘Hierdie seun van ons is opstandig en ongehoorsaam. Hy luister nie na ons nie. Hy is ‘n vraat en ‘n suiplap.’


     D. Beïnvloed ander mense


            1. Struikelblok vir andere


                         Hab 2:15-16; Rom 14:21


            2. Veroorsaak konflik en verdeeldheid


                         Spr 23:29-30


     E. Sterk drank baie nadelig vir die wat dit gebruik


                    2 Sam 11:1-17

                    Spr 23:32


            1. Geestelik en moreel


                         Genesis 19:31-36; Spr 23:31-33; 31:4-5; Jes 28:7-8

                         Hab 2:15-16, 5


            2. Fisies


                         Gen 49:12; 1 Sam 25:36-38; Spr 23:29-30, 35

                         Jes 19:14; 28:7; Hos 7:5


            3. Emosioneel


                         Spr 23:29-30, 35 (it dulls the senses)


            4. Finansieël

 

Spr 21:17 “Wie plesier voorop stel, word arm; wie lief is vir wyn en lekker kos, word nie ryk nie.”

Spr 23:21 “want die suiplap en die vraat word arm; dronkenskap laat jou in vodde loop.”


     F. Bybel sê mense kan uit kerk gesit word agv dronkenskap


                       1 Kor5:11, 13

Wat ek geskryf het, was dat julle nie moet omgaan met iemand wat homself ‘n gelowige noem, maar wat onsedelik of geldgierig of ‘n afgodsdienaar of kwaadprater of dronkaard of bedrieër is nie. Met so iemand moet julle nie eens saam eet nie.


     G. God waarsku teen dronkenskap


                    Jes 5:11, 22; 28;1 ("Woe unto them ... ")

                    Luk 21:34 ("Take heed ... " Beware!)


             Die straf vir “Partying” is erg

            Jes 22:13-14

Maar nou is julle nog vrolik en plesierig, julle slag beeste en kleinvee, julle eet vleis en julle drink wyn, julle sê: "Laat ons eet en drink, want môre is ons dood."

14 Die Here die Almagtige het aan my bekend gemaak: Hierdie sonde sal julle tot die dag van julle dood toe nie vergewe word nie. Dit het die Here my God, die Almagtige, gesê.

 

Bybel noem dit een van die “werke van die vlees” (Gal 5:19-21)

            En "genietinge van die vlees" (Rom 13:13-14).


      I. Jesus, Hanna en apostels valslik beskuldig van dronkenskap (Matthew 11:19; 1 Samuel 1:12-16; Acts 2:13-15) asof dit boos is - wys dat dit reeds toe sosiaal onaanvaarbaar was.


      J. In OT kon mense doodstraf kry vir dronkenskap.


                         Deuteronomy 21:20-21


Nuwe Testament: Die wat skuldig is daaraan sal nie die koningkryk beerwe nie.


                        Luke 12:45-46 (Matthew 24:48-51); 1 Corinthians 6:9-11; Galatians 5:19, 21


Nuwe bekeerlinge moes die lewe van dronkenskap verlaat.


                  1 Corinthians 6:9-11; 1 Peter 4:3-4Groot vryheid - groot verantwoordelikheid


1 Tess 5

5 Julle is tog almal mense van die lig, mense van die dag; ons is nie van die nag of die duisternis nie.

6 ¶ Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons wakker bly en nugter wees.

7 Dié wat slaap, is van die nag; en dié wat hulle dronk drink, is van die nag.

8 Maar ons wat van die dag is, moet nugter wees; ons moet geloof en liefde as borsharnas dra en die hoop op verlossing as helm.

9 God het ons tog nie bestem om gestraf te word nie, maar om deur ons Here Jesus Christus verlos te word.

             22 en bly weg van alles wat sleg is.V. Sonde van dronkenskap is nie onvergeeflik nie.


             1 Kor 6:9-11

Of weet julle nie dat mense wat onreg doen, geen deel sal kry aan die koninkryk van God nie? Moenie julleself mislei nie: geen onsedelikes of afgodsdienaars of egbrekers of mense wat homoseksualiteit beoefen

10 of diewe of geldgieriges of dronkaards of kwaadpraters of bedrieërs sal deel kry aan die koninkryk van God nie.

11 En so was party van julle juis ook. Maar julle het julle sonde laat afwas, julle is geheilig, julle is vrygespreek in die Naam van die Here Jesus Christus en deur die Gees van ons God.