SUIDERKRUIS-GEMEENTE

OGGENDDIENS: 5 Nov 2006

TEMA: Wat kies jy: links of regs?

LITURGIE

WIE

WAT

DETAIL

BORD/MUSIEK

 

Vooraf musiek

 

Afkondig/program

Liturg

Welkom & groet

 

welkom-1

Liturg

Gebed

 

Stilgebed-

Liturg

Oproep tot lof

Hos 11:1-4 (selecta)

Foto 1

MG

Lof

“Ek’s so bly” 726:2x

“Die liefde van Jesus is wonderbaar” 686:1-2

“Here Redder groot en magtig” 280:1-3

726 (2x)

686:1-2

280:1-3

Liturg

Oproep tot aanbidding

Hos 11:8-9

Foto-2

MG

Aanbidding

The steadfast love 1023


Ek hardloop vir Jesus 715

I surrender 810

1023 (2x)

Foto3

715

810

 

 

Record aan

Klank: Record

Oom Ben

Voorbidding

 

Stilgebed-

Liturg

Skriflesing

Spr 14:12 “Daar is 'n lewenswyse wat vir 'n mens reg kan lyk, maar die uiteinde daarvan is die dood.”

 

Spr 16:25 “Daar is 'n lewenswyse wat vir 'n mens reg kan lyk, maar die uiteinde daarvan is die dood.”

Skrif-1

Liturg

Preek

Wat kies jy: Links of regs?

Preek

Almal

Toewyding

Video-snit Carman

Video

Ds Coenie

Belydenisaflegging met doop

Formulier en vrae

Groep staan en antwoord

Jongmense kom na vore & belowe

Doop

Aansteek van kers / gelukwensing

Foto-4


Video

JMG

Lied

“Laat almal weet” 886

886

Ds Reon

Belydenisaflegging

Formulier en vrae

Groep staan en antwoord

Jongmense kom na vore & belowe

Aansteek van kers / gelukwensing

Foto-4


Video

Oom Ben

Gelukwensing / seen

 

1404

MG

Lied

Musiekgroep: “Gaan dan heen”

1404

Oom Ben

Gebed

 

Stilgebed

 

 

Record af

Klank: Stop Record

Diakens

Offergawe

Afkondings op bord

Musiek: “Wapenrusting” (Willie Joubert)

Dankoffers-

afkondig

MG

Lied

Die eis wat Jesus altyd 701

Getuig, getuig 752

701

752

Liturg

Seën

 

1404

MG

Uitstaplied

I have decided 805

805


PREEKSKETS


Video: Robert Scott


Life is a choice-thing

                          Kies: links of regs

                          Kies huweliksmaat

                          Kies loopbaan

                          Kies vriende

                          Kies kinders se name

                          Kies ‘n gemeente


Kleiner keuses:

                          Watter skool gaan ek my kinders sit?

                          Watter soort kar gaan ek koop?


Groter keuses:

                          Watter God gaan ek aanbid?

                          Watter soort lewe gaan ek leef?


Tyd van Combo’s:

                          Prostituut in Hillbrow: lees elke aand haar Bybel - bid

                          Saambly en kinders doop.

                          God se seën op oneerlike besigheid.


Bybel: Van die begin af moes mense keuses maak

                          Adam & Eva

                          Kain

                          Abraham

                          Daniel

                          Petrus

                          Paulus


Josua:

                          Nuwe land

                          Opnuut ‘n keuse maak

                          Kies wie hulle gaan aanbid / dien

                          Josua: ek en my huis sal die Here dien.


Belydenis van geloof:

                          Beteken om ‘n keuse te maak vir Jesus Christus.

                          Hom te volg.

                          Sy opdragte uit te voer.

                          Sy wil te doen.

                          Sy Naam te bely.

                          Sy koninkryk uit te brei.


Slegte nuus: Geen combo’s!

                          Ryk jongman

                          God of Mammon

                          Mat 5-7


Jy moet vandag kies:

                          Alles of niks

                          Vir Jesus of teen Jesus.

                          Vir Christus OF antichristus.

                          Links of regs

                          Verlore of gered

                          Geen combo’s!


Spreuke:

                          2 paaie

                          Jy kan net op een van hulle loop.

                          “Daar is 'n lewenswyse wat vir 'n mens reg kan lyk, maar die uiteinde daarvan is die dood.”