OGGENDDIENS: SONDAG 6 Aug 2006: TEMA: Hoe leer ek my kind?

LITURGIE

WIE

WAT

DETAIL

BORD/MUSIEK

 

Vooraf musiek

Liedboekliedere: Ronel Erasmus

Afkondig/program

Liturg

Welkom & groet

 

welkom-1

Liturg

Gebed

 

Stilgebed-1

Liturg

Oproep tot lof

Ps117

Foto 1

MG

MG
MG

Lof

693:1-2 “Borrelliedjie”

LB552:1-4 “Liewe Vader ek sê dankie”


Andre & Natalie Kuhn

PJ en Monique Strydom

Attie & Lorraine - nuwe baba

Riaan & Annatjie - baba aangeneem


Ps127:3 “Seuns is geskenke van die Here, kinders word deur Hom gegee.”

Spr 17:6 “Kleinkinders is vir oumense 'n trots; vaders is vir hulle seuns 'n sieraad.”


838:1-2 “Jesus het die kinders lief”

693:1-2

LB552:1-4


Doop-3

Doop-3

838:1-2


MG

Doop

Opsomming van formulier

Doopouers

Inbring van kinders & Doop (CD: Al die kinders van die wêreld)

Belofte van ouers

Lied: LB543:1-3 “Here Jesus ek is klein”

Doop-4


2000

2001


LB543

Liturg

Oproep tot aanbidding

Kinders - grootste vreugde - grootste seer 2 Sam 18:33

Foto-2

MG


MG

MG

Aanbidding

724:1-2 “Ek roem U Naam”


Sal God my kinders straf oor my sonde?

Spr20:7 “Wie reg doen en eerlik lewe, met sy kinders gaan dit goed.”


633:1-4 “At the Cross”

LB519:1-4 “Wees stil en weet”

724:1-2


2002
633:1-4

519:1-4

 

 

Record aan

Klank: Record

Ouderling

Voorbidding

 

Stilgebed-3

Liturg

Skriflesing

Gen 22:1-14

Skrif-1

Liturg

Preek

Hoe leer ek my kind om God te dien?

Preek

Almal

Toewyding

 

Stilgebed-5

Liturg

Gebed

 

Stilgebed

 

 

Record af

Klank: Stop Record

Diakens

Offergawe

Afkondings op bord

Dankoffers-4

afkondig

Liturg

Afkondigings

 

 

MG

Lied

923:1-5 “Neem my lewe” (melodie green berets)

923:1-5

Liturg

Seën

 

 
Preekskets


◘ Tema: Hoe leer ek my kind?


◘ Die probleem: aarde - hemel (tussen-in is verlore)


Die Bybel: Sondeval - groot kloof tussen die aarde en die hemel.

God het skielik baie ver geraak.

Soms onbereikbaar.


Groot vraag: Hoe kan ons by God uitkom?

Deur die loop van die eeue het mense baie antwoorde gegee (baie brue probeer bou):

                      Goeie werke

                      Askese

                      Wettisisme

                      Moderne tyd: God is nie regtig nie - dus hoef ek nie oor die kloof te kom nie...


◘ Die antwoord: Joh 3:16


Die Bybel leer vir ons: Daar is geen manier om oor hierdie kloof te kom nie.


Daarom het God ‘n plan gemaak: Hy stuur Sy Seun terug om ons te kom haal.

                      Hy word die brug

                      Dus is daar net een pad: oor die brug..

                      Deur die kruis...

                      Geloof


Die Bybel draai nie doekies hieroor om nie:

                      Net een manier om aan die anderkant te kom: geloof in Jesus Christus.

                      Elkeen wat glo sal gered word...

                      Hy wat die Seun het, het die lewe...


◘ Dus: Saak van lewe en dood


Nou kom ons by die probleem:

                      As my kind nie glo nie, is hy/sy verlore.

                      My grootste werk is om my kind te help om deur Jesus Chrsitus aan die anderkant te kom.

                      Dis die belofte wat ons as sooppouers afgelê het.

                      Vandag: Twee dooppare

                                  Hulle belowe vandag dat hulle alles in hulle vermoë sal doen dat Tenisha en Andre vir Jesus sal leer ken sodat hulle deur Hom oor hierdie kloof kan kom.

                                  Dis ‘n reuse verantwoordelikheid.

                                  Want kinders kan ook verlore gaan....

                                  En as my kind nooit die Here aanneem nie, is Hy verlore!


◘ Hoe kan ek as ouer my kind help?


Die groot vraag: Hoe kan ek as ouer my kind help om God te leer ken?

                      Ons is nie almal dominees nie...

                      Ons is nie almal onderwysers nie...

                      Ons is nie voldag by die huis nie...


Daar is baie maniere:

                      Bybellees

                      Bid

                      Kerk toe gaan

                      Vertel


Ek wil vandag vir julle vertel van NOG ‘n manier waarop jy jou kind kan help.

‘N Manier wat almal van ons kan doen.

Maar ‘n manier wat ‘n reuse impak op jou kind se lewe kan hê.

Dit is die beginsel van “Teachable moments” (Leerbare oomblikke)


Kom ons kyk na die verhaal van Abraham en Isak.


◘ Die verhaal van Abraham en Isak
◘ Abraham en Isak
◘ A Teachable moment


Hoe het Abraham vir Isak geleer dat God ‘n God is wat voorsien?

                      Elke dag vertel God voorsien...?

                      Bybelstudiegids deurgewerk oor God se voorsieningheid...?

                      Vir hom ‘n boekie gekoop oor “wat elke seun moet weet...”?

 

Nee.

Hoe het dit dan gebeur?

Daar het ‘n reuse krisis in hulle lewens gekom: Hy moes sy seun gaan offer.

En hy het dit gedoen.

En terwyl hulle soontoe loop, het pappa en sy seun gesels.

En die seun het baie vrae gevra.

En pappa het baie angs in sy hart gehad.

En pappa het in hierdie tyd van angs vir sy seun gesê: God sal voorsien.

            En Isak het daardie dag deleer: God voorsien..


Wat is ‘n “teachable moment”


Dis ‘n gewone oomblik in die lewe wat jy gebruik om vir jou kind iets van God te leer.


Voorbeeld:

If you see a beautiful tree growing near a lake, for example, you can point it out and say to your child, “Isn’t that tree magnificent? God says that people of faith are like that tree. Trees stay strong because they grow near the water. People stay strong when they grow closer to God.”


Kom ons kyk hoe werk ‘n teachable moment:

‘n teachable moment het drie dele:


◘ ‘n Goeie verhouding met jou kind.


Die belangrikste ding wat ek as ouer vir my kind kan doen, is om ‘n goeie verhouding met hom op te bou.

                      Jy kan nie vir jou kind van God leer as jy nie ‘n goeie verhouding met hom het nie.

                      Jy kan nie jou kind na Jesus toe lei as jy nie ‘n sterk verhouding met jou kind het nie.


Jou grootste werk is om ‘n verhouding met hom te bou:

Hy kan dit nie doen nie.

Hy gaan dit ook nie doen nie.

JY, as ouer, moet dit doen.

Dis jou werk.


En om ‘n verhouding te bou moet jy tyd spandeer met jou kind:

                      Tyd vir vashou

                      Tyd vir gesels

                      Tyd vir speel

                      Tyd vir Bybellees

                      Tyd vir luister


In VSA navorsing:

                      Gemiddelde pa spandeer 37 sekondes per dag aan hulle kinders


Wil jy ‘n impak in jou kind se lewe maak?

                      Begin vandag en bou ‘n verhouding met hom/haar...

                      Dis die eerste bestanddeel van “a teachable moment”


◘ ‘n Katalisator (krisis?)


Ons lewens bestaan uit insidente: goed wat gebeur

                      Goeie goed en slegte goed

                      En elke insident, is ‘n kans om vir my kind iets van God te leer.


Abraham se uitstappie saam met sy seun na Moria was ‘n kans om vir Isak iets oor God te leer.

                      En as daar ‘n les is wat Isak nooit sou vergeet nie, is die les oor God se voorsieningheid.


Daar is so baie insidente in jou kind se lewe:

                      Dinge wat in die huis gebeur

                      Krisisse

                      Vakansies

                      Siekte

                      Uitstappies

                      Doop...

En elkeen van hierdie insidente is ‘n gulde geleentheid om vir jou kind iets van God te leer.


Die derde deel van ‘n leerbare oomblik:

◘ ‘N Bybelwaarheid


As jy die insidente in jou kind se lewe wil gebruik as “teachable moments”, is daar twee dingetjies wat jy gaan nodig hê:

                      Jy moet self in God glo en Sy hand in julle lewens raaksien.

                      Jy moet self Sy Woord lees en dit ten minste ‘n bietjie ken.


Want ‘n “teachable moment” beteken dat ek die insidente in my kind se lewe koppel aan ‘n stuk in die Bybel.

                      Ek gebruik die insidente in sy lewe, om vir hom iets oor God te leer.

                      Abraham gebruik die moeilikste insident in sy lewe, om vir Isak te leer: God sal voorsien.


◘ Jesus se voorbeeld


Het julle al gesien hoe het Jesus met mense gewerk?

Hoe het Hy hulle geleer?

                      Een nag was hulle op ‘n skuitjie op die see.

                      Hy was by hulle - Hy het baie tyd saam met hulle spandeer.

                      En toe kom daar ‘n storm op die see.

                      ‘n Insident...

                      ‘n Krisis...

                      Die golwe slaan bo-oor die skuitjie.

                      En hulle het die vrymoedigheid om Hom te gaan wakker maak...

                      Wat doen Jesus?

                      Hy maak die storm stil.

                      En Hy gebruik hierdie oomblik om vir hulle iets oor God te leer.

                      Die God wat julle aanbid, het mag oor storms en die natuur.

                      Julle kan op Hom vertrou.


A teachable moment.

‘N Lewensles.

 

                      Waar het Petrus geleer om vir Jesus te vertrou?

                      In die klaskamer?

                      Nee, daardie dag toe hy op die see na Jesus toe geloop het.

                      Daai dag het hy geleer, as jy wegkyk val jy...


◘ Ten slotte:


Ek lees van ‘n gesin wat op vakansie gegaan het (goeie verhouding)

Pa tel beursie in parkeerterrein op (katalisator)

Gaan gee beursie in by toonbank. Sê vir kinders die Here wil nie hê ons moet ander mense se goed vat nie (Bybelwaarheid).

Dink julle die kinders sal dit onthou?

Vir altyd!


Ons is vanoggend by ‘n “teachable moment”

                      Elke erediens is...

                      Elke doopgeleentheid is...

                      Elke skooldag is...

                      Die krisis waarmee julle op die oomblik in julle huis stoei is...

                      Gaan dit sleg met julle finansies ook? Dis ‘n teachable moment oor God wat sal sorg.... Jy kan dit nie in die klaskamer leer nie... Jy kan dit nie in die belydenisklas leer nie... Jy kan dit net leer as dit moeilik gaan en julle as ouers vertrou op God. Dan kan jou kind leer om op God te vertou.


Pappa, waar is die Offerlam?

My kind, God sal voorsien!