SUIDERKRUIS-GEMEENTE

OGGENDDIENS: 2007

TEMA: “Julle is die sout van die aarde”

LITURGIE

WIE

WAT

DETAIL

BORD/MUSIEK

 

Vooraf musiek

 

 

Liturg

Welkom & groet

 

welkom1

Liturg

Gebed

 

Stilgebed- 

Liturg

Oproep tot lof

Ou jaar is verby - nuwe jaar lê voor ons. Kom ons maak dit ‘n jaar van lof...

Ps 50:14 “Lof is die offer wat jy aan God moet bring. Betaal jou geloftes aan die Allerhoogste.”

Foto 1

MG

Lof

Op hierdie dag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .948

Prys die Here (bewegende agtergrond) (FLAM 23)963b

U Goedertierenheid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1042

948

963b

1042

Liturg

Doopouers

Oupas/oumas

Liturg

Liturg

Leiers

MG

Doop

Doopformulier

Doopouers kom na vore: Len & Anel Cloete

Babas ingebring

Doopvrae en beloftes

Doopbediening

Gelukwensing en Bybels: Oom Charl & t Mettie

Lied: Jesus het die kinders lief (KSL77). . . . . . . . . . .838

Doop3


Foto3
838

Liturg

Oproep tot aanbidding

Nuwe jaar, nuwe era, nuwe begin...hou by die Woord (Jos 1, 1 Kon 2, Ps 119:9)

foto2

MG

Aanbidding

Die sonde lê en loer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .698

Ek bring my lewe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 711

Ek wil wandel op die godsweg. . . . . . . . . . . . . . . . . .720


‘N Heilige God


Ek wil met heel my wese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  719

Heilig, heilig, heilig (LB170). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .775

698

711

720


foto4


719

775

 

 

Record aan

Klank: Record

Ouderling

Voorbidding

 

Stilgebed-5

Liturg

Skriflesing

Mat 5:13-16, Hand 1:8

Skrif-1

Liturg

Preek

Toegerus met krag van bo!

Preek

Almal

Toewyding

 

Stilgebed-

Liturg

Gebed

 

Stilgebed

 

 

Record af

Klank: Stop Record

Diakens

Offergawe

Afkondings op bord

Dankoffers-

afkondig

Liturg

Afkondigings

 

 

MG

Lied

Helder skyn ons lig vir die nasies. . . . . . . . . . . . . . . 777

777

Liturg

Seën

 

 
PREEKSKETS


INLEIDING


Survivor

                      Gaan om oorlewing

                      Kerk dikwels in survival-mode

                      Ons word nie geroep om te survive nie.

                      Word geroep om die wêreld te beïnvloed en te verander.


Beeld:

                      Sout en lig

                      Ons neem nie vandag net kennis van Thomas Edison se uitvinding nie.

                      Sy uitvinding verander ons hele wêreld.


Hoe kan ons die wêreld verander?


KRAG VAN GEBED


Jak 5:16 “Die gebed van ‘n gelowige het ‘n kragtige uitwerking”


1 Tim 2:1-2 “Ek dring daarop aan dat daar in die eerste plek met smeking, voorbidding en danksegging gebid moet word vir alle mense, vir dié wat regeer en vir almal wat gesag uitoefen, sodat ons 'n rustige en stil lewe kan lei in volkome toewyding aan God en in alle eerbaarheid.”

 

Duitse spreekwoord: “As ons ons hande in gebed saamvou, maak God Sy hande oop.”


Waar begin ‘n mens as jy die wêreld wil vernader?

                      In jou binnekamer

                      Op jou knieë

(Waar begin Jesus se kruisdood? In Getsemane - op Sy knieë)


Iemand skryf: “Die grootste hartseer is nie die gebede wat nooit verhoor is nie, maar die gebede wat nooit gebid is nie?”


Is jy ‘n bidder?

                      


Wat is gebed?

                      Stilword

                      Praat met God

                      Luister

                      Vra


Om sout en lig te wees sal ons in 2007 bidders moet wees.

                      Bid is moeilik

                      Bid is ongemaklik

                      Bid is harde werk

                      Bid is ‘n effort

                      Bid kom nie vanself nie

                      Paulus smeek die gemeente om te bid

                      WANT:

                                  wanneer mense bid, luister God

                                  Hy verhoor gebede

                                  Hy gryp in

                                  Hy genees

                                  Hy troos

                                  Hy help


Het julle al agter gekom ons bid nie vir die dinge waarmee ons stoei nie:

                      rassisme

                      drankmisbruik

                      buite-egtelike verhouding

                      saamwoon

                      HOEKOM?

                                  Want ons weet God gaan luister...

                                  Hy gaan ons vernader..


KRAG VAN WAARHEID


Joh 1:14 “Die Woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat Hy as die enigste Seun van die Vader het, vol genade en waarheid.”


Romans 1:16 “Ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is 'n krag van God tot redding van elkeen wat glo, in die eerste plek die Jood, maar ook die nie-Jood.”

                      Joh 14 “Ek is die weg en die waarheid...”

                      Vandag: “tolerance”

                      Goed dat ons verdraagsaam is.

                      Vraag is: hoe ver gaan verdraagsaamheid?

                      Moet ek dit vedra dat iemand verlore gaan?

                      Moet ek op ‘n stadium vir iemand sê dat hy op die verkeerde pad is?


Mark 12:14 “Hulle kom sê toe vir Hom: Meneer, ons weet dat u iemand is wat u mening eerlik uitspreek sonder om mense in aanmerking te neem, want u let nie op die aansien van persone nie. U is getrou aan die waarheid en so maak u die wil van God bekend. Is dit reg om aan die keiser belasting te betaal, of is dit nie? Moet ons betaal, of moet ons nie betaal nie?”

                      Waarheid in klein dinge: belasting

                      Links en regs CD’s copy

                      Werk afskryf

                      Dinge by die werk vat


Joh 17:17 “Laat hulle aan U toegewy wees deur die waarheid. U woord is die waarheid.”

                      Johannes skryf: U Woord = die waarheid

                      Dit bevat nie plek-plek die waarheid nie.

                      Commitment aan die waarheid beteken commitment aan die Woord.


Joh 8:32 “en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak.”

                      Maak vry

                      Op watter manier?

                                  Vry van hulle eie veroordeling

                                  Vry van ander mense se veroordeling

                                  Vry van vrees vir die toekoms


Nederig oor die waarheid: 6 Indiërs en Olifant

Waarheid baie sensitief:         “Joe was vandag dronk”

                                                “Die kaptein was vandag dronk”

Iemand skryf: “Wie die pyl van waarheid hanteer moet ‘n bietjie heuning aan die punt smeer”


KRAG VAN VOORBEELD


1 Pet 3:2 “Vrouens, julle moet aan julle mans onderdanig wees. As daar van julle is met mans wat nie die woord van God glo nie, en die mans sien hoe godvresend julle is en hoe voorbeeldig julle julle gedra, sal hulle vir Christus gewen kan word deur die gedrag van hulle vrouens. Dit sal nie eens vir julle nodig wees om 'n woord te sê nie.”


Dan

Job


KRAG VAN GROEP


Markus 6:7 “Jesus het die 12 nader geroep en hulle twee-twee begin uitstuur.”

12 Dissipels

Vroeë kerk

Liggaam


DIE KRAG VAN EENHEID


Joh 17:21 “Ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos U, Vader, in My is en Ek in U, dat hulle ook in Ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U My gestuur het.”


SLOT:

Sout en lig.

                      Ons gemeente is nie sommer net hier nie.

                      Ons is hier met ‘n doel en ‘n missie.

                      Ons het ‘n opdrag.

                      Ons moet sout en lig wees.

                      Ons is nie besig met ‘n survival game nie.

                      Ons is nie in ‘n oorlewingstryd nie.

                      Ons is hier om ‘n impak op lewens te hê.

                                  Mense se lewens te verander.

                                  Mense se denke te verander.

                                  Mense se lewensomstandighede te verander.

                      Om dit te vereik sal ons in 2007 moet ...

                                  saamstaan

                                  bid

                                  die waarheid praat

                                  en ‘n voorbeeld stel in elke deel van ons lewe.